خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

مقالات پربیننده

افشاگری مشاور عالی مریم رجوی در مورد فرقه رجوی

 

نظر وزارت خارجه فرانسه نسبت به فرقه رجوی و توطئه نگهداری مجاهدین در لیبرتی جهت قتلعام شدن

افشای یک سند از وزارت خارجه فرانسه در مورد توطئه فرقه رجوی برای نگهداری مجاهدین در لیبرتی جهت قتلعام شدن توسط جنایتکاران مزدور رژیم.

ننک و نفرین بر همه شوراییها و کسانیکه در همکاری با رجوی در نگهداشتن مجاهدین در لیبرتی بمنظور توجیه توطئه فرقه مرگ رجوی بمنظور نابود کردن مجاهدین موی دماغ رجویها در عراق مسترکا با مزدوران رژیم دست در خون مجاهدین دارند.

بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که این سازمان به دلیل ساختار خشونت آمیز خود و نبود مناسبات دموکراتیک در درون آن دارای ویژگیها و عملکردهای فرقه ای می باشد. همچنیناین سازمانها از نبود همکاری در راستای بازاسکان ساکنان کمپ لیبرتی اظهار تأسف کرده اند.


وزارت امور خارجه و روابط بین المللی جمهوری فرانسه – پاریس

 

آقای علی حسین نژاد

وزیر امور خارجه کاملا در جریان نامۀ شما به رئیس جمهور در مورد درخواستتان برای رسیدگی به وضعیت دخترتان زینب قرار گرفت.

در پاسخ به نامۀ شما باید به اطلاعتان برسانم:

فرانسه با دقت وضعیت ساکنان کمپ لیبرتی را پیگیری می کند. ما می دانیم که ساکنان آنجا ممکن است مورد خشونت قرار بگیرند. به همین دلیل ما همواره به دولت عراق یادآوری کرده ایم که باید کمپ لیبرتی را مورد حفاظت و پشتیبانی خود قرار بدهد و شرایط دسترسی آنان به امکانات برای تأمین نیازهای ضروری شان را فراهم بیاورد.

 

بنابر متن توافقی که در 25 دسامبر 2011 بین سازمان ملل متحد و دولت عراق به عمل آمده است، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد صلاحیت رسیدگی و دادن پناهندگی به ساکنان لیبرتی و انتقال و اسکان دادن آنان در کشور سوم را دارا می باشد.نظر وزارت خارجه فرانسه نسبت به فرقه

 

 

فرانسه از اضطراری بودن وضعیت در آنجا آگاه است و به دنبال یافتن یک راه حل مناسب در اولین فرصت ممکن برای ساکنان کمپ لیبرتی می باشد که دختر شما نیز بخشی از این واقعیت است. از همین رو ما از طرح سازمان ملل متحد و خواسته اش که همکاری دولت و همۀ احزاب و جریانات عراق است پشتیبانی می کنیم.

 

موضع فرانسه نسبت به سازمان مجاهدین خلق ایران بسیار روشن است. ما هیچگونه تماس و ارتباطی با این سازمان که به کارهای خشونت آمیز شناخته شده است نداریم.

 

در فرانسه سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان سازمانی هیچگونه مشروعیت قانونی ندارد.

 

بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که این سازمان به دلیل ساختار خشونت آمیز خود و نبود مناسبات دموکراتیک در درون آن دارای ویژگیها و عملکردهای فرقه ای می باشد. همچنیناین سازمانها از نبود همکاری در راستای بازاسکان ساکنان کمپ لیبرتی اظهار تأسف کرده اند.

 

آقای حسین نژاد امیدواریم رضایت شما را به دست آورده باشیم. احترامات فائقۀ ما را بپذیرید.

 

مدیر دفتر وزارت امور خارجه و روابط بین المللی جمهوری فرانسه

آن دو بلیک – پاریس

20 اوت 2015

به اشتراک بگذارید
Facebooktwitter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.