مقالات پربیننده

فرقه ها در میان ما

دانش علمی شناخت و تمیزدادن فرقه از تشکل سیاسی

بدون شناخت علمی از فرقه های خطرناک تحلیل عملکردهای فرقه رجوی و اثرات بشدت مخرب آن بر اعضا و جداشدگان و خلاص شدن از فشارهای شکنجه گونه روانی مغزشویی های چندین دهساله غیرممکن است

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

طرح نحوه مبارزه با تروریسم و خلیفه گری فرقه رجوی در اروپا

Jihadism after the Caliphate/How to counter Jihadism in Europe

DSC00006June 6, 2018

Mr. Davood Arshad Chairman of NTCM tookpart in a conference in EU parliament organized by S&D.

 

آقای داود ارشد از جنبش به به تروریسم و فرقه ها بعنوان یک فعال سیاسی و صاحب نظر در مبارزه با گروههای جهادی با شیوه های مخفی کردن خودشان در جوامع غربی در کنفرانس نحوه مبارزه با جهادیها در اروپا شرکت نمودند که سخنانی  در آن ایراد کردند.

 

من داود ارشد هستم رئیس جنبش نه به تروریسم و فرقه ها که در آلمان مستقر است یکی از اهداف این جنبش در سطح اروپا کمک به قربانیان تروریسم و اطلاع رسانی در مورد شیوه های کار و نفوذ و فریب گروههای جهادی مانند فرقه رجوی به رهبری مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی در جوامع اروپایی است.  من زمانیکه فقط یک دانشچو دانشگاه درانگلستان  بودم که توسط گروه جهادی ام ای ک عضو گیری شدم. من توسط این گروه جهادی به عراق برده شدم. و بیش از سی سال بعنوان یک عضو عالیرتبه سیاستهای آنها را پیش میبردم. بعنوان یک صاحب نظر با تجربه چهل ساله در گروههای جهادی آنچه میتوانم به کنفرانس ارائه کنم این است که:

 

جدای از اینکه معنی خلیفه چیست و تاریخچه آن کدام است. برای انسان امروز و مسلمانان امروز یک پدیده  کهنه و نامربوط به جامعه امروز بشری است و تنها بعنوان یک صدایی در گذشته دور که با امنیت در قفس تاریخ نگهداری شود میتوان از آن یاد کرد.

 

اما گروههای جهادی تروریستی در سراسر جهان جهت فریب مردم تاکید دارند و اصرار میکنند که تاریخ خلیفه گری به زمانی اشاره دارد که همه مسلمانان از خدا میترسیدند و انسانهای با ایمان و با خلوص و اطاعت پذیر و با دیسیپلینی بودند که در هر لحظه آماده بودند که جان خود را در راه خلیقه خدا  فدا  کنند.

how to fight Jihadism Conference

این رویکرد تنها یک رویکرد و خاطره ناستالجیک نیست. بلکه متاسفانه این گذشته قرون وسطایی جهت توجیه اعمال امروز گروههای تروریستی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و خلیفه آن مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی بکار میرود.

 

مسعود رجوی و بقیه گروههای جهادی اینگونه استدلال میکنند که اگر چیزی در گذشته توسط کسانیکه در صدر اسلام زندگی میکردند انجام شده است مانیز میتوانیم عینا همان عمل را امروز تکرار کنیم و نیازی به هیچ توجیه بیشتر و آوردن دلیل دیگری برای انجام آن کار نیست. امروزه شاهدیم که چگونه این گروهها و از جمله فرقه رجوی برای وحشیانه ترین و جنایتکارانه ترین اقدامات خود نیازی به کسب مشروعیت نمیبینند همینکه بتوانند نشان دهند که چنین اعمالی در گذشته نیز مشابه آن اتفاق افتاده است کافی است. و بدین وسیله میخواهند تمامی جهان را به گذشته و قرون وسطا بازگردانند.

مسعود رجوی و همسرش مریم رجوی مانند تمامی گروههای جهادی جهان بدنبال احیای خلیفه گری هستند،  و معتقدند که تمامی جهان مدرن و آینده نیز باید از همان الگو پیروی کند.

 

مستقل از اینکه محتوای چنین خلیفه گری چیست، برای گروههای جهادی بربریت، خشونت و وحشیگری آن که برای انسان امروز حتی قابل تصور هم نیست اقداماتی عادی و پیش پا افتاده اند.  که جهت ریشه کن نمودن تمامی دشمنان خودشان یعنی هر تلقی دیگری از اسلام، مسیحیت، یهودیت، و حتی بی دینها بکار میرود.

 

جهت روشن تر شدن مسئله چند نمونه از رژیم خلیفه گری مسعود رجوی و مریم رجوی در فرقه رجوی به کنفرانس ارائه میکنم. رهنمودها و عملکردهایش جهت تبدیل پیروانش به روباتهایی است که قادر باشند هر میزان از بربریت و خشنونت فرای تخیل انسانها را به اجرا دراورند. تا از این طریق در جان دشمنانشان که به خلافت آنها لبیک نمیگویند و در مقابلش سر فرود نمیاورند  رعب و وحشت ایجاد کنند . همانگونه که در پوستر نیز آمده است این گروههای تروریست جهادی دمشان به قدرتهای دیگری وصل است و از آن طریق کنترل و تامین مالی نیز میشوند.

 

IMG_20180606_144502

 

مسعود رجوی بعد از اینکه خودش را در عراق خلیفه مسلمین جهان خواند دستور داد که تمامی زنان از شوهرانشان طلاق بگیرند. او حکم کرد که عشق فقط و فقط برای خدا و البته جانشین خدا در زمین مجاز است. و برای فریب پیروان گفت که این عشق را جهت سرنگون کردن رژیم ایران نبازدارد.

 

 

خلیفه فرقه رجوی آقای مسعود رجوی سپس با خود فکر کرده بود که زنان اگر بفکر بچه دار شدن باشند جهت بچه دار شدن نیاز به شوهر دارند و طبعا اولین کسی که به ذهن آنها خواهد رسید همان شوهر قبلی است. بنابراین حکم داد که رحم تمامی زنان را جراحی کنند که هیچکدام بفکر بچه دار شدن و بنابراین به فکر شوهر نیفتند.

 

 

این خلیفه به این هم راضی نشد و از آنجا که زنان مایملک خلیفه محسوب میشوند، به مریم رجوی دستور داد که تمامی زنان را به ازدواج  خلیفه در آورد تا عشق خود را به جانشین خدا بر روی زمین به اثبات برسانند. و حتی هنگام همخوابگی با آنها در اوج وقاحت و بیشرمی چک میکرده است که آیا تسلیم شده اند یا با عشق با وی همخوابگی میکنند که تمامی ازدواجها و حرم زنان خلیفه را خانم مریم رجوی مدیریت میکند.

 

لازم به یاد آوری است که در تفکر خلیفه گری جان و مال و ناموس تمامی احاد مردم کره خاکی متعلق به خلیفه است.

 

براساس همین نوع تفکر بود که مسعود رجوی بعد از دستگیری مریم رجوی بخاطر پول شویی و قاچاق انسان و .. در پاریس در سال 2003 دستور خودسوزی به دوازده نفر از پیروان مغز شویی شده خودش داد که از میان آنها یک دختر دانشچو 26 ساله بنام ندا حسنی و یک مادر دو فرزند بنام صدیقه مجاوری در اثر خود سوزی کشته شدند و ده نفر نیز هرچند نجات یافتند ولی تا 80 در صد صدمه دیدند.

Image result for ‫خودسوزی های مجاهدین‬‎

 

من با تحلیل اقای تامس هگزیمر پژوهشگر ارشد از مرکز مطالعات تروریستی نروژ موافقم که فرمودند برای گروههای جهادی تشکیلاتشان  نقش حیاتی در تروریسم و ادامه تروریسم شان برای آنها ایفا میکند. نمونه اینکه مسعود رجوی نیز بقیمت کشته شدن صدها و هزاران نفر این فرم و تشکیلات را ادامه داد. به همین دلیل از عراق نمیخواستند خارج شوند و فقط وقتی که توانستند در آلبانی نیز بصورت یکجا و در شکل تشکیلاتی مسقتر شوند بود که به آلبانی آمدند.

two women died out of 12 self immolation ordered by the Caliph "Masoud Rajavi"

حضور ام ای ک بشکل موجود یک مسئله جدی امنیتی برای دولت آن کشور و حتی برای اتحادیه اروپا است. چون بیش از 2000 جهادگر با بالاترین آموزشهای نظامی که طی بیش از بیست سال توسط ارتش صدام حسین به آنها داده شده است بشکل سازمان یافته در آلبانی حضور دارند.

 

عطف به مبارزه با گروههای جهای مانند فرقه رجوی لازم به یاد آوری است که مبارزه با داعش بسیار ساده تر است تا مبارزه با فرقه رجوی چرا که  همانطور که آقای توماس هاگزیمرمن اشاره کردند داعش تمامی اعمالش رو و عیان است و هرجنایتی که میخواهد بکند را اعلام میکند ولی گروههای جهادی که چراغ خاموش و با مخفی کردن طبیعت وحشی خود مانند فرقه رجوی که تازه مدعی دمکراسی و آزادی خواهی نیز هست و مترصد این است که بقدرت برسد تا تمامی خلافت خود را در جهان پیاده کند و پیچیده تر هستند بسیار مشکل تر است.

با تشکر

Image result for ‫خودسوزی های مجاهدین‬‎

استثمار ندا حسنی هنگامیکه کودک خرسالی بود بعنوان جمع کنند کمک مالی و در جوانی جهت خودسوزی و عمل انتحاری توسط فرقه تروریستی رجوی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.