مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  مژگان پورمحسن

 

بزرگترين حسن مسعود رجوی اين است که همه چيز با او به رهايی راه می برد! اگرسرت را برای رجوی يا درراهی که او ميگويد ببازی ـ در بالای دار يا در مقابل جوخهٔ تير باران يا زير شکنجه يا در عمليات ـ ده دوازده ساله باشی يا هفتاد هشتاد ساله يا زن جوان باردار در اوين، از نظر رجوی تو رها شده ای!
دخترنوجوان زيبا رو يا زن شوهردار وبچه دارولی خوشگل و چشم آبی که باشی، يا حالابا يک درجه تخفيف چشم سبز يا چشم عسلی باشی، اگربه دنبال آزادی وطن از يوغ آخوندهای جنايتکار حاکم بر ميهنمان يا بدنبال شوهرت راه افتادی و يا به  اشتباه پايت به گروه رجوی رسيد ـ اگر مسعود ترا خواست و پسنديد و بدنبالت فرستاد لحظه ای درنگ نکن که مبارک فقط بفکر رهايی توست! از تو می خواهد صيغه اش شوی و در برابر زنان حرمسرايش همراه با استريپ تیز( برهنگی کامل) برايش لش و لوند برقصی و در اين حالت در حوض يگانگی با مسعود يگانه میشوی و اين رقص رهايی توست که اگر قبول شدی بر بال فرشتهٔ
درگاهش ـ مريم رهايی ـ  به معراج يعنی اتاق خواب رجوی هدايت میشوی!!
رهايی زنان در دستگاه رجوی آنچنان هدفی دست يافتنی شده که برخی در حوض و با برهنه رقصيدن برای جناب مبارک و مسعود رهای رها میشوند و برخی از زنان با از دست دادن اختياری يا اجباری رحم خویش!  فکرش را بکنيد که در عالم خارج از اين گروه، حتی خانمی که فقط بدليل ميل شخصی برای برداشتن رحم خویش به دکترمتخصص زنان مراجعه  می کند با پاسخ منفی پزشک مواجه ميشود. زيرا  تا مورد سرطان و يک ضرورت مطلق پزشکی آنهم پس ازانجام شيميوتراپی و درمانهای ديگرنباشد و حفظ جان بيماربا برداشتن اين عضوالزام آورنباشد، هرگز رحم زنی برداشته نمیشود. سنش، مذهبش، عقيده اش، مليتش و نژادش هر چه باشد اعضای بدنش متعلق بخودش و جزئی از وجود و شخص و هويت اوست و همانگونه که هيچ انسان عاقلی نزد پزشک نمی رود که چشمانش را از جا درآورد یا گوشهای بيرونيش را ببرد، خارج ساختن سيستماتيک رحم زنان مجاهد هم آخرين نوبر زوج رجويست.
با اين پرونده که البته بصورت تيتروار فوقأ ذکر شد، در سوراخ موش رفتن « رهبرانقلاب نوين» و گم و گورشدن وی و ترجيح دادن خبر مرگ او بجای ظاهر شدنش بسيار بسيار قابل فهم است.
اما برهرفعال سياسی ضد رژيم آخوندها و هر مدافع حقوق زنان با هر طرز فکری لازم است که در برابر اين تجاوزات به عنف و بی عفتی از سوی زوج رجوی نسبت به زنان گروهش قدعلم کرده و عکس العمل نشان دهند. تجربهٔ ننگين سکوت در برابر افکار عصرحجری خمينی ( قبل از بحکومت رسيدن ) را تکرار
نکنيم. آخوندها و رجويها بخاطر اعمال خودشان با هم به زباله دان تاريخ میروند.
جاويد ايران
مژگان پورمحسن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.