مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

نامه آقای داود ارشد از اعضای عالیرتبه ‏سابق فرقه مجاهدین و شورای ملی مقاومت ‏به دبیرکل حزب مردم اتحادیه اروپا در مورد ایجاد تنفر در میان مردم ایران بدلیل ‏دعوت از مریم رجوی به استراستبورگ ‏

آقای ژوزف پاول دبیرکل محترم حزب مردم اروپا، باعث بسی افتخار است که اجازه دادید تا نظرم را در مورد فرقه رجوی

بعرض شما برسانم.

ابتدا مایلم تشکر خودم را بخاطر حمایت حزب مردم اتحادیه اروپا از مبارزات مردم ایران برای آزادی و دمکراسی بیان کنم.

Ashampoo_Snap_2018.01.26_20h55m08s_004_پر واضح است که همه مردم آزادیخواه جهان حمایت صمیمانه بین اللملی از اهدافشان را قدر میشناسند.

اما جهت اینکه یک حمایت در نزد مردمی که اتفاقا بدان نیاز نیز دارند، معتبر، قابل قبول و موثر باشد نباید از طریقی ابراز و اعلام گردد که باعث ایجاد نفرت و بی اعتمادی در میان همان مردم  نسبت به ابراز کننده حمایت گردد.

عطف به این امر، دعوت از خانم مریم رجوی رهبر فرقه رجوی یک تشکیلات فرقه ای تروریستی در تاریخ 25 ژانویه 2018 در استراسبورگ جهت ابراز حمایت شما از مبارزه مردم ایران نه تنها به ضد خودش تبدیل میشود که باعث بی اعتمادی نسبت به حزب مردم اروپا در میان همان مردمی که اتفاقا به حمایت شما نیاز دارند میگردد.

من برای بیش از سه دهه یکی از اعضای سابق عالیرتبه فرقه رجوی و همچنین نزدیک به دو دهه بعنوان به اصطلاح عضو شورای ملی مقاومت آن بوده ام. من مسئول شاخه دانشجویی خارج کشور فرقه رجوی، مسئول شاخته ترکیه، مسئول شاخه پاکستان آن بوده ام.

زمانیکه با حمایت فرقه رجوی از عمل تروریستی 11 سپتامبر مخالفت کردم خانم مریم رجوی مرا به ده سال زندان محکوم کرد. بنده فقط وقتی که آمریکا عراق را تسخیز نمود،  توانستم فرار کنم.

فرقه رجوی به ترور آمریکایی ها در ایران افتخار میکند، آنها زمانیکه در عراق بودند از داعش حمایت تام و تمام کردند. حکومتی که مریم رجوی و شوهرش مسعود رجوی به مردم ایران ارائه کنند نوع بسیار خشنتر همان است که امروز در ایران در جریان است. مسعود رجوی خود را خلیفه مسلمین جهان نامیده است.

فرقه رجوی از شیوه های زندان، شکنجه و حذف فیزیکی و سیاسی با مارک زدن برای سرکوب مخالفین درونی خود استفاده میکند.

بنده مطمئن هستم که حزب مردم اروپا ماهیت واقعی فرقه رجوی را نمیشناسد. که هدفی جز نابودی دستآوردهای بشر معاصر ندارد.

جناب دبیرکل

فرقه رجوی بخاطر تروریسم و همکاری با صدام حسین عراق و …. بیشترین نفرت را در نظر مردم ایران بخود اختصاص داده  است. طوریکه حتی ایرانیان خارج از ایران در هیچکدام از جلسات آنها شرکت نمیکنند و آنها مجبورند از کمپهای پناهندگی افراد را بعنوان ایرانی به مراسم خود با فریب و نیرنگ بکشانند.

Maryam_Rajavi_MEK_Most_Hated_Iranian_Mercenary_5-768x755 (1)

همین هفته در 24 ژانویه بنده با آقای دکتر بیسر پتکو رئیس دوره ای شورای اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا ملاقات کردم و هر آنچه لازم بود را در مورد فرقه رجوی و ماهیت آن به ایشان گفتم، از جمله موضع خانم آنا گومز عضو پارلمان اروپا نسبت به ماهیت فرقه رجوی . https://youtu.be/iM_DBm7nozI

دیدار آقای داود ارشد با دکتر بیسر پتکوف رئیس دوره ای شورای اتحادیه اروپا

دیدار آقای داود ارشد با دکتر بیسر پتکوف رئیس دوره ای شورای اتحادیه اروپا

بنده بسیار سرفراز خواهم بود که شواهد و اسناد قطعی که توسط فرقه رجوی منتشر شده است در مورد هر آنچه در فوق آمد و هزاران موردی که بدان اشاره نشد را حضوری نیز تقدیم کنم.

ارادتمند

داود باقروند ارشد

26 ژانویه 2018

Friday 26 Jan 2018

Honorable Secretary General of EPP

Mr. Josef Paul

It is an honor for me to be able to write to your honor and express my opinions about Mek.

I would like to thank EPP Party’s efforts to support Iranians’ struggle for Freedom and Democracy. It is obvious that all the freedom loving people of the world appreciate international support for their cause.

For the support to be credible, accepted and effective among the people in need, it should not be expressed through means that triggers hatred and mistrust towards those who offer their support.

Having said that, inviting Mrs. Maryam Rajavi leader of Mek an extremist cultic organization to convey your support for the Iranians’ struggle would not only backfire but will discredit EPP’s  sincere support among The Iranians who need to be supported.

I have served as a high ranking member of Mek for nearly 3 decades I have also been member of its so called NCRI (National Council of Resistance of Iran) for 2 decades. I have been the head of its international student’s organization outside Iran, head of Mek’s Pakistan branch and head of its Turkish branch.

I was sentenced to 10 years of imprisonment by Maryam Rajavi because of my rejection of her support for September 11 terrorist act. I could only escape when Americans took over Iraq which I defected to Americans.

Mek is proud of killing Americans in Iran. Mek fully supported ISIS while they were in Iraq.

Mek’s promised system of Government to Iranians is exactly the same as what is now current in Iran. Masoud Rajavi (Maryam Rajavi’s Husband) declared himself as the Califia.

Mek uses imprisonment, torture, physical and political elimination (by branding them,…) to suppress and silence dissident members.

I am sure EPP Party is not fully aware of the real goals and long term policies of Mek, which is to destroy the Western Civilization.

Mek is the most hatred Organization among Iranians because of its terrorism and collaboration with Saddam Hossein of Iraq during Iran and Iraq war.

To the extent that no Iranian even outside Iran takes part in Mek’s annual gatherings forcing Mek to bring in people from refugees camp paying all their expenses for three day stay in Paris and pocket money without explaining to them the content of the meeting.

This week on Jan 24 I met Dr. Biser Petkov in EU Parliament and explained everything, including the position of honorable Ana Gomes about the real nature of Mek.  https://youtu.be/iM_DBm7nozI

I will be most honored to be able to also offer hard evidence in person of all said above and thousand not even mentioned from the printed materials of Mek itself.

Sincerely yours

Davood Baghervand Arshad

Ex high ranking member of Mek and NCRI

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.