مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشاگری به کشتن دادن حسن جزایری از دانشجویان هوادار رجوی

 

حکایت فرقه رجوی: حکایت آنان که … بودن نیز افتخارشان است

پیامی از یک جسد متعفن نبش قبر شده

پیامی از یک جسد متعفن نبش قبر شده

چندروزیست که کشور شاهد قیامهای گسترده ای است که اینبار نه در تهران و مراکز استانها بلکه در شهرهای کوچک و چه بسا فقیر ترین شهرها جائیکه اتفاقا همواره بعنوان ملاء و پایگاه رای حاکمیت محصوب شده است ادامه دارد.

هرچند که این حرکت مردم بجان آمده از مشقات کمر شکن زندگی و نیازهای اولیه طی سالیان کارد را حتی در استخوانهایشان فرو برده است مستقل از آنکه چگونه در استان خراسان شمالی جرقه اش خورد و یا هرآنچه که آنرا بنامیم از آنجا که هیچ خط و ربط و رهبری مشخصی ندارد و بنابراین متاسفانه محکوم به زوال است، ولی نفس حرکت مردم دست بسیاری را بخوبی در مواجهه با آن رو کرده و خواهد کرد. و همه میوه چینان و ماهیگیران سیاسی را افشاء کرده و میکند. چه در مورد آنها که در داخل هستند از حکومت گرفته تا مخالف و… و یا در میان عناصر خارجه نشین …

یادم هست که پدرم همواره در تائید رسم جوانمردی و نفی بندگی و زبونی مثالی میزد که همواره در یاد و خاطره من باقی مانده است. وی در بیان حال عناصر زبون و نان به نرخ روز خور و موج سوار در دوران فئودالی مثال میزد و میگفت که خانها رعیت خود را همواره مورد انواع تحقیر و توهین قرار میدادند. که مایه تنفر و بعضا منجر به قتل خانها توسط رعیتهای بجان آمده از این تحقیر و توهین ها نیز میشد.

ولی در این میان عناصری بودند که از اینکه خان آنها را برای مثال قرمساق خوانده بود به خود میبالیدند و جهت اینکه مطرح باشند به هر پستی تن میداند و در هرکجا که مینشستند صرفا جهت مطرح شدنشان و خود نمایی با آب و تاب تعریف میکردند که مثلا علیقلیخان به من گفت آهای قرمساق و آب از دهانشان راه میافتاد و بادی به غبقب خود میانداختند و بدان افتخار نیز میکردند و حتی خود را بالاتر و مقربتر به خان از دیگرانی که چنین لقبی را از خان دریافت نکرده بودند میدانستند!!!

اینروزها در مواجهه با تظاهرات مردم ایران، رویکرد شورای ملی مقاومت و فرقه رجوی و  اطلاعیه های کذایی تحت نام مسعود رجوی مرحوم  شده و ماهی گرفتن از آب گل آلوده جنبش مردم ایران بدون اینکه در اقدامات تلخ آن شرکت کند و کاری انجام دهد تلاش میکند از ثمرات آن بهره برداری کند و اینکه رژیم جهت سرکوب تظاهرات با سوء استفاده از تفر مردم از فرقه رجوی تظاهرات را به فرقه رجوی نسبت میدهد را افتخار خود میداند را مصداق چنین تعریفی یافتم.

که فرقه رجوی طی سه دهه گذشته جهت مطرح شدن دست به هر اقدام کثیفی زده و میزند که مطرح باشد. حالا این اقدام،  متحد شدن و خود فروشی به صدام و شرکت در کشتن سربازان و جوانان مردم ایران در جبهه ها و شرکت در جنایات او در عراق باشد تا خود فروشی به عربستان و یا همبستر شدن با حارترین جناحهای جنگ طلب و آمخواری همچون ترامپ… و درخواست بمباران کشور و مردم ایران، تا زندان و شکنجه و قتل اعضای خود تا افتخار و انقلاب خواندنِ چشم داشتن دنبال زن مهدی ابریشمچی و گرفتن و دادن همسر خود به از خود بهتران تا درخواست تقدیم زنان خود به خان، جهت بالاتر و مقربتر دیدن خود به خان که میدانیم توسط مریم رجوی مدیریت میشده است. چه آنجا که در اوج فلاکت بدروغ خود را در اوج پیروزی مینامد و میخواند و خود را به اصطلاح در ظاهر میسازد.  تا دستور کشتن خانواده  اعضای خود جهت تقرب به خان در کتاب خانواده ها نوشته مسعود رجوی…..

راستش را بخواهید هیچگاه در مورد معنی دقیق این کلمه به لغت نامه مراجعه نکرده بودم. جهت چک اینکه فرقه رجوی مصداق دقیق چنین واژه و محتوای هست یا نه و جهت تدقیق آن به لغت نامه نیز مراجعه کردم. که قضاوت را به خوانندگان عزیز واگذار میکنم. و با عذر خواهی از اینکه مجبور شده ام به این محتوا بپردازم:

قرمساق

لغت‌نامه دهخدا

قرمساق . [ ق ُ رَ ] (ترکی ، ص ) هرکه زن خود را به دیگران بدهد. (آنندراج ). آنکه دلالی نامشروع زنان کند. جاکش . و در تداول امروز به ضم راء است .

قرمساق

لغتنامه فارسی شهری

اینکه در فارسی چه برداشتی از این کلمه شود یا چه معنایی برایش بسازند مساله دیگری است. ولی این کلمه در اصل یک کلمه ترکی است. قروم از مصدر قورماق میباشد و قروم یعنی ساختگی، و ساق به معنی سلامتی میباشد. قروم ساق به کسی گفته میشود که همیشه سلامتی خود را به صورت ساختگی ایجاد میکند، به قولی خودش را میسازد. حال چه با مواد افیونی یا مشروبات الکلی و مخدر.

قرمساق

محل رواج: در بین عرق خور های قدیمی

 قرمساق به شخصی گفته می شود که پای بساط عرق خوری دیگران می شیند ولی لب به مشروب نزده و به جایش از مزه عرق دیگرن می خورد!

قرمساق

قرمساق افرادی هستند كه زیاد دنبال مسائل جنسی هستند.وجزو دغدغه های روزمره شون هست.یكی از شناسه های ظاهری این افراد ساق پای لاغر ویكدست, حتی در افراد چاق نیز چنینه.البته همه كسانی كه ساق پا لاغره قرمساق نیستند مگراینكه سر بیناموسی ضعف دارن.

مثلا كسی كه چشمش دنبال هر زنی باشه ودنبال رابطه جنسی باهاش باشه بهش قرمساق میگن.

 ط ح الف تیرانا آلبانی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.