خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

مقالات پربیننده

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

در باره ما

این سایت بمنظور کمک به آگاهی دادن نسبت به پدیده بسیار شوم، خطرناک و ویرانگر فرقه ها بطور عام و فرقه های تروریستی بطور خاص  مانند فرقه رجوی  یا بوکو حرام یا داعش و … راه اندازی شده است.

ما قربانیان چندین دهه اسارت در دام فرقه رجوی که درآن انسان ازهرجنبه مورد تعرض و تعدی واقع میشود و سالیان طول میکشد که بتواند براثرات بسیارعمیق مخربش غلبه کند، بعلاوه اثرات بسیار  ویرانگری که فرقه ها بر جوامع دارند وظیفه خود میدانیم که نسلهای جدید و جامعه را نسبت به این پدیده بظاهرفرینده ولی بسیار خطرناک هشدار دهیم. توجه میدهیم که خواست برحق تغییر رژیم در ایران نباید باعث شود که بدام تروریسم و فرقهای مرگ همچون داعش و فرقه رجوی بیفتیم.

مسئولیت آنچه در این سایت میخوانید با نویسندگان آن است و صرفا بمنظور برخورد آرا و نظرات منعکس میشود هرچند با هم همخوانی نیز نداشته باشند.

آزادی و دمکراسی و استقلال و برابری همه انسانها  آرمان همه ایرانیان بوده و ما نیز از آن حمایت میکنیم.

به اشتراک بگذارید
Facebooktwitter