مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

طنز تلخ تاریخ و سرنوشت فلاکتبار فرقه رجوی

امضاء محفوظ: تیرانا

 

این روزها بحث بسیار داغ بین ما باقی مانده ها در تیرانا این است که : مسعود رجوی مرد؟! و اما سرنوشتی فلاکتبار و سراسر خیانت برای خودش رقم زد و رفت.

Alameh Maryam

مسعود رجوی: حمایت علامه محمد علی الحسینی برای ما معادل یک میلیون هوادار است!!!

رجوی که در تمامی عمر بعد از زندانش همواره برای نجات جان خودش فرار و تنها گذاشتن یارانش را با هزاران شیوه سازمانی، سیاسی، و در عمق بی سابقه ای از وقاحت، ایدئولژیک توجیه میکرد.

 

 

ولی با تمام این تلاشهای مذبوحانه نتوانست خودش را از سرنوشتی که حقیقتا لیاقتش را داشت رهایی یابد.

برادر که در تخیلات خود برای خودش چیزی کمتر از محمد پیامبر مسلمانان و لنین رهبر انقلاب روسیه و مائو چین و …مسعود رجوی با شمشیر پرورش نمیداد چنان به دریوزکی افتاد که سرنوشتش صدبار بدتر و خفت انگیزتر ازصاحب خانه اش صدام حسین  (انگونه که خودش میگفت)  شد که در کشورش ماند و دستگیر و اعدام گردید ولی با وجود جنایاتی که در حق مردم ایران و عراق بویژه کردها و شیعه ها کرد حداقل برای عده ای از مردم عراق و حتی بسیاری اعراب در کشورهای مختلف عربی که ما از نزدیک شاهد بوده ایم یک قهرمان ماند.

عملکردهای دیکتاتور مآبانه و ضد دمکراتیک و ضد انسانی که تماما ریشه در تمایلات بیمارگونه کسب قدرت به هر قیمت داشت برادر را به خیانتهایی کشاند که کمتر رهبر فاسد و دیکتاتوری بدان دست میزند و از  او آنگونه رهبری ساخت که در دوران حضورش حتی توسط نزدیکترین نزدیکانش  توسط کسانیکه سالیان برای یک فرمان او جانشان کف دستشان بود به  مخالفت صد درصد با او برخاستند. طوری که خودش به زبان بسیار ساده در نشست عمومی اشرف با حضور چهار هزار نفر گفت “روزگاری همه شما آمده بودید که به من کمک کنید ولی حالا همه شما علیه من هستید” !!! این چه در میان برادران و چه در میان ما خواهران صدق میکرد . ویا عجبا عجبا!!!

آقای رجوی خودت صدها بار گفته بودی “البته بدرستی” که اگر هرزمان جمعی یک حرف را زدند آن حرف درست است. آقای رجوی و رجوی چی ها، مگر همین ها که رجوی میگفت همگی علیه من هستید همانها نبودند که وقتی به خیانتبار نبودن سیاست ها و فرامینت ایمان داشتند دست افشان و پای کوبان در  اجرای اوامرت سر ودست میشکستند؟

اشرف نشانها

خوب نمیشود که یکباره همه بطور یکسان 180درجه چرخیده باشند. اگر میگفتی 20% و یا 10% و حتی 30% خوب میشد شک کرد ولی وقتی طبق بیان خودت همگی (از خواهر و برادر و حتی فرزندت مصطفی) تماما علیه شما هستند علت را باید هرچند خلاف اصول دیکتاتورهاست از خودت میدیدی. و این تو بودی که در بیراهه بودی.

سرنوشتت نیز عینا همین را نشان میدهد. مرگت را در مخفیگاهی که برای خود زندگی خفیف و خائنانه ای درست کرده بودی که از پاسخگویی به عملکردهایت در امان باشی را باید یکی از جلادان بنام ترکی الفیصل اعلام و برای تو چنین حیوان درنده خویی فاتحه بخواند. آیا سرنوشتی نفرت انگیز تر از این میتوانستی برای خودت تصور کنی؟

 

براستی مسئول همین سرنوشت رقتبار خودت و سرنوشتی که برای همه ما رقم زدی کیست؟  چرا علیرغم همه امام حسین

بازیها، همه ژستهای پیامبر گونه ای که میگرفتی سرنوشتت و مرگت مانند یزید رقم خورد؟

 

چرا تو که برای صدها هزار هوادار و کسانیکه مخالف ما بودند سرنوشت  هرچند مرگبار  رقم زدی نتوانستی برای خودت یک سرنوشت بسیار ساده عاری از نکبت سعودیها، بعثی ها و جنایتکارترین جناحهای آمریکا رقم بزنی؟

 

آیا در اشرف و یا لیبرتی ماندن و کشته شدن و تا تاریخ تاریخ بود قهرمان ماندن مشکل بود؟

 

شما که روزانه برای صدها نفر پایان زندگی قهرمانانه !!!رقم میزدی،  میلیشیاها یادت رفته ؟!!! یادت هست اشرف ربیعی در نامه اش به خودت نوشته بود هر روز آرزو میکرد با تک تک آنها کشته میشد؟

 چرا تکه تکه شدن و مرگ در ابعاد صدصد کسانی همچون مرا  که برایت آب خوردن بود را در لیبرتی تحمل میکردی ولی نتوانستی یکی از این صفحات پرافتخار شهادت قهرمانانه!!!! را برای خودت رقم بزنی؟؟؟؟

4545

نکند آن “شهادتهای  قهرمانانه” گفتن فقط برای شیره مالیدن سر خانواده همان افراد و زنده های باقی بوده که بدون دم زدن در تنور یا بهتر است گفته شود کوره های آدم کشی تو وارد شوند و تو سودش را ببری. و اساسا شهادت قهرمانانه ای وجود ندارد؟ اگر داشت آیا نباید یکی از این هزاران مرگ قهرمانانه را به این پایان کار لجنمال و نکتبار و خیانت کارانه خودت ترجیح میدادی؟  تو که اهل بزرگمنشی بودی و بدت نمیآمد.

 

بله واقعیت شما این است که بقول علامه محمد علی حسینی مانند هیتلر علاقه حیوانی به ایستادن بالای سکو و سن و شنیدن شعار “های مسعود رجوی” صدها هزار نفر ویا تکرار همان “ایران رجوی رجوی ایران”  را داشتی.

برای همین جهت رسیدن به این خواست که بطور مطلق با همه حرفها و همه آمال و آرزوهای کذایی که تنها برای فریب اطرافیان بود تا بستری شوند برای رسیدن تو به بالای سکو و سن  و شنیدن “های مسعود” به هرکاری و هر خیانتی دست زدی. و به هیچ پرنسیپی جز کسب قدرت که با دروغگویی و دجالگری شگفت انگیز اسمش را مقاومت میگذاری  پایبند نماندی.

بنابراین:

  1. از آن شهوت قدرت پرستی حیوانی سیری ناپذیر دیگر پایان قهرمانانه بیرون نمیآید. بلکه علیرغم اینکه به زبان اشد میگویی که همه یارانت برعلیه خودت بر گشته اند باز فرار را بر  قرار ترجیح میدهی تا شاید دری به تخته بخورد و تو به قدرت برسی و از این شاخه به آن شاخه فرجی است
  2. با این استراتژی مقاومت به هرقیمت (بخوان بقدرت رسیدن به هرقیمت) است که خود را به صدام بعد به آمریکا بعد به عربستان میفروشی تا شاید آن در به تخته بخورد و تو در یک صبح بهاری در مقابل میلیونها ایرانی که “های مسعود” میگویند بروی بالای سکو…
  3. با این استراتژی است که هر مخالفی را باید نابود کرد. اگر شد فیزیکی نشد سیاسی نشد با زندان با شکنجه با دروغ با تزویر و انواع شیوه های مافیایی…
  4. با این استراتژی است که مردم ا یران مهم نیستند. اگر تعدادی آدم کرایه ای هم بیایند و همان شعارهای “های مسعود”  مورد نیاز یک معلول فکری را بدهند برایش خوشآیند است.
  5. با این استراتژی است که تو فقط تعدادی کور و کر میخواهی که هرچه از بلندگو پخش شد را تکرار کنند.
  6. برای رسیدن به این استراتژی است که زبان وسیله بسیار زائد و خطر ناک است بویژه اگر اما و اگر کند.
  7. رسیدن به استراتژیی که اساسا  95 درصد حرفش را مردم ایران باید بزنند که تا آنجا که به شما مربوط است 35سال است زده اند. با این وجود چگونه اصرار به رسیدن به قدرت را داری؟
  8. برادر مرحوم و خواهر مریم و همه دنباله روهای یک معلول الفکری،  این سوال را همانند بسیاری از ما در تیرانا جواب دهید و خود را خلاص کنید.
  9. آیا آنها که در سال 1388 شعار مرگ بر… را دادند نمیتوانستند در ادامه اش بگویند زنده باد …؟  چرا حتی یکنفر از تقریبا شش میلیون نفری که فقط در تهران تظاهرات کردند و همه کسانیکه در شهرستانها به خیابانها آمدند چنین شعاری را ندادند؟

والله بقول سایت نه به تروریسم و فرقه ها ما زیردریایی اتمی نیستیم. بلکه همان کشتی غرق شده سال 1360 هستیم که حتی در قعر دریا طی این سالیان بدنه اش نیز توسط نمک دریا پوسیده و رفته!  با انیمیشن کمدی تراژیک حمایت مردمی با سیاهی لشکر کرایه ای سالیانه  هرچند خیلی پر زرق و برق میتوان روی کاغذ ادعای زیر دریایی اتمی که آرزوی شما بود را داشت ولی اگر کسی بخواند سراغش برود باید قبل از هرچیزغرق شدن را بجان  بخرد.

یک نمونه بسیار بارز از همان یاران سابق که بعد از پی بردن به شهوت قدرت پرستی دستگاه شما علیه شما برگشته را که جدید است را در زیر بخوانید، تا شما که از برگشتن همه یاران مجاهد علیه خودت عبرت نگرفتی  شاید از این یکی بگیری.

در زیر شعارهای تکرار شده از بلندگوهایت  “به نقل از سایت همبستگی” البته قبل از شناخت شما توسط علامه آمده است.

علامه محمد علی حسینی: خطر تروریسم رژیم ولایت فقیه از خطر «داعش» بالاتر است

و البته اهمیت جایگاه علامه محمد علی حسینی برای شما در بیانات خودتان در لینک فیس بوک زیر روشن است.

این کلیپ مریم رجوی را حتما برای درک بیانات علامه باید دید.

برادر در اشرف که بودیم خودش میگفت حمایت علامه از ما برابر است با حمایت یک میلیون هوادار!!! پس نتیجه میگیریم حداقل فعلا با پیوستن علامه محمد علی حسینی به ما جداشدگان و کسانیکه نکبت شما را میشناسیم یک میلیون نفر به مردم ایران اضافه شدند.

امضاء محفوظ

تیرانا

تیرماه 18

به اشتراک بگذارید
Facebooktwitter

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.