خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی۲ امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

مقالات پربیننده

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

سایتهای آینهِ ترامپ و سعودی و…

وقتی توصیه و نظر سیستم  اطلاعات عربستان به وزیرخارجه اش این است که :

»» اطلاعات رژیم در مجاهدین رخنه کرده اند و دیگر هیچ نقش و تأثیری در امور مربوط به ایران ندارد و فاقد پذیرش (پایگاه مردمی) در داخل ایران می باشد.. ««

نقل از سند ویکیلیکس

وقتی وزارت کشور فرانسه در جواب سوال جدا شدگان مینویسد:

»»

در فرانسه سازمان مجاهدین خلق ایران به عنوان یک سازمان هیچگونه مشروعیت قانونی ندارد.

بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق بشر اعلام کرده اند که این سازمان به دلیل ساختار خشونت آمیز خود و نبود مناسبات دموکراتیک در درون آن دارای ویژگیها و عملکردهای فرقه ای می باشد. همچنیناین سازمانها از نبود همکاری در راستای بازاسکان ساکنان کمپ لیبرتی اظهار تأسف کرده اند.««

نقل ازنامه وزرات کشور فرانسه

و وقتی همه ما که سالیان آب بر آسیاب همین فرقه ریخته و چرخهایش را گردانده و از همه جریانات آن با خبر هستیم گزارش میکنیم که:

»»تشکل رجوی در فاصله کوتاهی بعد از شروع تروریسم در خرداد 1360 یا همان ماه ژوِئن معروف بطور کامل بسمت نابودی رفت و حمایت عراق و عربستان و ارتش آزادیبخش اهدایی آنها فقط مرگ مغزی را بتاخیر انداخت و بعد از فروغ اساسا تبدیل شد به آلت دست این و آن دولت که زندگی گیاهی (بخوانید خیانتبار و ننگین و خود و وطن فروشی) را ادامه دهد««

نه به تروریسم و فرقه ها-اروپا

سایت این فرقه را تماشا کنید:

3

سایت غیر رسمی وزرات خارجه عربستان

10

سایت غیر رسمی منفورترین لومپن سیاستمدارجهان

 

 

 

 

 

2

حمایت و انعکاس سیاست سنای آمریکا

4

حمایت و انعکاس سیاست وزرات خارجه آمریکا

 

81

حمامیان و دیدار کنندگان همگی کرایه ای و غیر ایرانی

1

حمایت و انعکاس سیاست واشنگتن

 

 

 

 

 

 

 

82 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در فوق نیز تمامی انعکاسات و حمایت ها غیر ایرانی و کرایه ای

51 9

 

 

 

 

 

هیچ ملاقاتی با هیچ مسلمان ایرانی وجود ندارد تماما کسانیکه با کرایه به ملاقات میایند.

جالبتر ملاقات ایشان با مردم فرانسه است!!!!

 

اینجاست که میگوئیم این تشکل ضد ایرانی و ضد مردم منطقه بدلیل اینکه برای مزدوری عربستان و … حاضر است همه منطقه و منافع مردم آنرا بفروشد که دمی بیشتر در تیرانا قادر باشد که ما جدا شدگان را یا به زور پول ماهیانه و یا با تحریف و اینکه جهان و مسلمانان از ما حمایت میکنند. ..در تشکل خود نگهدارد.

 

امضاء محفوظ – تیرانا

27 خرداد 1396

با تشکر از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها – اروپا

به اشتراک بگذارید
Facebooktwitter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.