مقالات پربیننده

خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای خانم سلطانی در رابطه مسعود رجوی با زنان مجاهد

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت سوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت دوم: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی امروز باید گفت آنچه را که فردا گفتنش دیر است

قسمت دوم: گفت و شنود با فرشته هدایتی: افشاگریهای فرشته هدایتی در مورد فرقه رجوی

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

قسمت اول: گفت‌ و شنود با فرشته هدایتی ۳۲ سال در مناسبات و تشکیلات

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

افشای پولشویی های فرقه رجوی

 

وقتی پیام جعلی یک مرده (مسعودرجوی) لورفت بیوه مرده بمیدان آمد

قابل توجه تمامی کسانیکه خود را به ………..میزنند.  بویژه در “شو”رای ضد ملی مقاومت برای قدرت.

خانم رجوی تا رهبر عقیدتی شما حی و حاضر مانند شیر همیشه بیدار هست شما چه غلطی میکنی؟ بگذار همان که مرتب از گورش پیام میداد بدهد تلاش کند برای تو از آب گل آلود ماهی بگیرد. اگر مردم ایران هم وقعی بدان نمیگذارند شاید بتواند مرده ها را در آن دنیا به  قیام وادار کنند و اگر در این دنیا جوانمرگ شد نتوانست رهبری جهان را بدست بگیرد بتواند در جهنم رهبری را دو لوپی قورت دهد.

خانم مریم رجوی مگر این مردمی که قیام کرده اند همانها نیستند که تا چند وقت پیش شما بفرماندهی ارتش صدام حسین (رئیس و صاحب خانه شما) در مرزها بدست شما گشته میشدند؟ و شما جنازه های آنها را بعنوان افتخار خودتان در تلویزیون خودتان نمایش میدادید. و یا اگر کشته نمیشدند به اسارت در آمدن آنها را در بازار شام عراق نمایش نمیگذاشتید و بعد با افتخار تحویل صدام میشدند؟

گردانهای ارتش فرقه رجوی قبل از فروغ

گردانهای ارتش فرقه رجوی قبل از فروغ

 

خانم رجوی اینها که امروز برایشان اشک تمساح میریزید همانها هستند که در شهرها پدرانشان را ترور کرده اید. همانها هستند که بر سر خودشان بدستور عراق و عربستان خمپاره میزدید و با بوق و کرنا در روزنامه هایتان مفتخرانه جهت آنتنی شدن خودتان بنمایش میگذاشتید.

خانم رجوی اینها که الان قیام کرده اند اقوام و خانواده همان کسانی هستند که الان در اسارت شما هستند. که مجبور شده اید بدورشان دیوار بتنی بکشید. همان ارتشی که قرار بوده است گردانها و تیپهای سلحشور داخلی اش از تیرانا بپا خواسته و انقلاب کند. همانها که بمحض آزاد شدن از زندانی بنامِ دروغینِ  ارتش آزادیبخش در تیرانا مستقیم میروند ایران. خوب چرا بقیه را آزاد نمیکنید که بروند ایران و اگر نه مردم را حداقل خودشان را آزاد کنند.

اسرای ایرانی جنگهای صدام بدست فرقه رجوی

اسرای ایرانی جنگهای صدام بدست فرقه رجوی

احمد تاجگردون یک نمونه از فرماندهان همین ارتش است که چهل سال اسیر شما بوده است. به محض اینکه توانست خودش را از این زندان آزاد کرد. چرا با هزاران حیله و نیرنگ فرقه گرایانه و جادو و جنبل های ترساندن از جهنم و …تعهد گرفتن فرماندهان این ارتش را در بند نگهداشته ای؟

پیام مریم رجوی »»

هموطنان عزیز، … از یک طرف پیشروی مقاومت ایران با دستاوردهایی هم‌چون برپایی یکانهای ارتش آزادی در داخل میهن، و همچنین تشکیل مؤسسان چهارم ارتش آزادیبخش ملی ایران تا روی آوردن زنان و جوانان بسوی جنبش مقاومت ایران …مجاهدانی که در اشرف و لیبرتی محصورند، می‌دانید چرا؟ زیرا آنها هسته اصلی جنبش مقاومتی هستند که بدنه آن در سراسر جامعه ایران گسترده است و نبرد سرنوشت برای آزادی ایران را تدارک می‌بینند.

خانم رجوی این فرماندهان و نیروهای  یکانهای ارتش آزادی غبار مرگ گرفته شما و این هزاران اشرف شما پس کجاست؟ آیا درست است که چنین ارتشی را در روزهاییکه مردم نا راضی ایران به گفته پیام کذایی خودتان جهان را دلشاد کرده است و افتخار میآفرینند در اسارت نگهدارید و بکمک همین مردم نفرستید؟

الان که مجاهدان در لیبرتی و اشرف محصور نیستند در اسارت خودتان هستند. این بدنه ای که در سراسر ایران گسترده است کجاست؟ چرا یک شعار بنفع این ارتش و مریم کذایی و … اش نمیدهد؟ آیا درست است که ارتش شما در داخل شعار انحرافی بدهد؟ فکر نمیکنید پیامهای شما به بدنه ارتش شما در داخل توسط بیوه آن دیکتاتور سرنگون شده قبلی  حک شده است؟ 

گزدانهای ارتش فرقه رجوی بعد از فروغ

گزدانهای ارتش فرقه رجوی بعد از فروغ

آیا اینکار شما خیانت به همین مردمی که برایشان اشک تمساح میریزید نیست؟ آنوقت چه زمانی میخواهید از آن استفاده کنید؟ برای سرکوب همین مردم؟ به ارتش یک عمر جیره و مواجب میدهند که روزِ روزش بکار آید!!!!! پس چه شد؟  

خانم مریم رجوی رئیس جمهور خود خوانده و جانشین فرمانده کل قوای ارتش آزادیبخش ملی ایران مرحوم مسعود رجوی شما با معطل نگهداشتن ارتشی که مدعی هستید بعد از اخراج از اشرف و بعد لیبرتی و عراق هزاران برابر شده و هزاران اشرف ساخته اید بزرگترین خیانت به ایران و ایرانی است.

خانم رجوی اگر بفکر آخرت خود نیستید حداقل بفکر دنیای خود باشید. الان جواب عربستان و اسرائیل و ترامپ عزیز را چه میدهید؟  جواب این پولهایی که برای ارتش تا دندان مسلح به دروغ و مغزشویی گرفته اید را چگونه خواهید داد؟ آیا از شما نمیپرسند خانم رجوی پس این ارتش های مریم رجوی چه شد؟ تمامی آپوزیسیون بعلاوه شورایی های عقب  افتاده فکری و نوکر ماهیانه های شما  که در جوال شما هستند و فکر میکردند که ارتشی خارج از روی وب سایت و کاغذ هست چه جوابی دریافت خواهند کرد. هزارخانی هزار خائن از شما نمیپرسد که پس جهل سال است سرما شیره مالیدی فقط برای این بود که ارتش کذایی در مرزها جوانان مردم و همان ارتشی هایی که به قیام فرامیخوانی را بکشد؟ 

مجمع تشخیص مصلحت فرقه رجوی

سهامداران باشگاه “شو” سازی سالیانه فرقه رجوی  

مردم بپاخواسته کوس رسوایی شما و دروغ و دجالگریهای چهل ساله شما را  درتمامی جهان بصدا در آورده اند. 

خانم رجوی  حیا کن دروغگویی و دجالگری را رها کن

داود ارشد 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.