خانم آناگومز نماینده پارلمان اروپا خواستار اخراج فرقه رجوی شد

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

افشاگریهای همخوابگیهای مسعود رجوی با زنان مجاهد

سیامک نادری مرگهای مشکوک فرقه رجوی را افشا میکند

کشتن و سربه نیست کردنهای فرقه رجوی

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

سخنان آقای داود ارشد در پنجمین کنگره سکولاردمکراتهای ایران -کلن آلمان

فعالیت های ما در تصویر

مقالات پربیننده

سخنرانی آقای داود باقروند ارشد در پارلمان اروپا

 

آلمان

می 12, 2017 بشریت باید از خطر پوپولیستها چه نوع ایرانی ام ک او و یا لوپن فرانسوی ..که یکبار در آلمان طعم آنرا کشیده است آگاه باشد .   روز پنجشنبه یازده می 2017 آقای داود ارشد از اعضای عالیرتبه جدا شده فرقه رجوی و “شو”رای ملی مقاومت در کنفرانس گروه سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مرکز بروکسل شرکت نمود.       کنفرانس پوپولیزم و افراطی گری، توسط گروه سوسیالیستها و دمکراتهای اروپا به ریاست … Continue reading

روز سه شنبه نهم ماه می گروه اتحاد مترقی سوسیالیتها و دمکراهای پارلمان اروپا  کنفرانس یمن را برگزار نمود. پنل کنفرانس عبارت بودند از خانم النا والنسیانو: معاون گروه S&D پارلمان اروپا و عضو پارلمان اروپا آقای ویکتور بوشتینارو: معاون گروه S&D پارلمان اروپا و عضو پارلمان اروپا آقای آنتونیو خال وئو پورتا: سرپرست هیئت اعزمامی اتحادیه اروپا برای یمن آقای نیکولا پدد: مدیر موسسه مطالعات جهانی از ایتالیا آقای رافال ال اخالی: وزیر سابق امور جوانان یمن خانم فارِا … Continue reading

مقاله “به بهانه پیروزی بزرگ فرقه….” واکنشهایی را برانگیخته است. مقاله زیر از زاویه ای دیگر به فرقه رجوی و بازی کردن در دستان جهانخواران پرداخته. اما نکته ای که بدان اشاره نشده اینکه این وعده سرنگونی هرچند نا معلوم و هرچند  سرخرمنی مک کین حالا با هر انگیزه که باشد، چگونه خواهد بود؟ نویسنده بدرستی نوشته که فرقه رجوی سالیان است که هیچ کاری به مردم ایران ندارد. بنابراین با توجه به ا ینکه مدعی در 5000کیلومتری (آلبانی) است، … Continue reading

یادم هست که در فاز سیاسی مسعود دستورالعملی برای همه میلیشیاها[1] و اعضای سازمان صادر کرده بود که: “کسی حق ندارد تحت هیچ شرایط چه  با هواداران گروههای دیگر و فالانژها[2] بحث سیاسی بکند.” توضیح اینکه اعضای مسئولتر سازمان هیچگاه در معرض تماس با مردم قرار نمیگرفتند و نبودند و این عمدتا ملیشیاها بودند که در جریان کارروزانه با مردم بودند. بقیه اعضاء فقط از طریق نشریه مجاهد و بولتنهای داخلی که باز توسط بخش نشریه و یا ستادهای سازمان … Continue reading

در حاشیۀ کنفرانس مبارزه با پولشویی در پارلمان اروپا:   بعد از پایان کنفرانس طولانی دو روزه پولشویی و فرار مالیاتی و تروریسم مبتنی بر پولشویی  در محوطه پارلمان اروپا بودیم  که چشممان به چهره آشنا و چروکیده ای افتاد که یک لحظه برایم آشنا بود. بدون اینکه بخواهم نامش بر زبانم جاری شد، به غلام گفتم ببین طاهرِ. غلام گفت کی؟ گفتم بابا، طاهر، حمیدرضا طاهر زاده. غلام نیز برگشت و نگاه کرد. طاهر که با همان جاری شدن … Continue reading

شرکت و دیدارها و سخنرانی هیأتی از جداشدگان فرقۀ رجوی در کنفرانسی در پارلمان اروپا     روزهای چهار شنبه و پنجشنبه 27و 26 آوریل کنفرانس پولشویی و فرارهای مالیاتی مبتنی بر گزارشات اسناد پاناما یکی از کنفرانسهای بسیار مهم کل اروپا در بروکسل برگزار شده بود. هیئتی با شرکت آقایان قربانعلی حسین نژاد و داود ارشد از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق (فرقۀ رجوی) نیز بنابه دعوت کارگروه چپ GUE/NGL اتحادیه اروپا دراین کنفرانس مبارزه با پولشویی در پارلمان … Continue reading

جوک نیست، واقعیت امروز جهان است که جلاد را بعنوان قاضی قربانی انتخاب میکنند. سازمان ملل در یک اقدام سراسرشرم آور، نفرت انگیز و ننگین عربستان را بعنوان عضو کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل انتخاب کرد احتمالا بعد از حمایت ترکی الفیصل از مریم رجوی یا بقول مرحوم  مسعود رجوی “سید النساء ا لعالمین” این اتفاق شرم آور رخ داده. ارگان یوان واچ نوشت مانند این است که یک آرسنیست (کسی که جنون آتش زدن دارد) را بعنوان رئیس آتش … Continue reading

علی مردای درجه دار سابق ارتش و یکی از رزمندگان (مارکسیست) غیر مسلمان درفرقه رجوی بود که از ارودگاه بسیار سخت اسیران جنگی ایران و عراق با هماهنگی و هزینه های بسیاری که در اردوگاه کرده بودیم تا بتوانیم کمبود نیرو را بویژه که سالها بود حتی یکنفر نیز به ما نمیپیوست و در عملیات جنایتکارانه فروغ جاویدان نیز 1400نفر از دست داده بودیم را تامین کنیم به اشرف آورده شد. وی مدتی تحت مسئولیت بنده بود و دستور این بود که … Continue reading

توضیحی به پاسخ آقای اسماعیل وفا یغمایی به مقاله “به بهانه پیروزی بزرگ فرقه رجوی در ملاقات با مک کین بدنبال پیروزی خروج از عراق!!!؟ این سایت ———   اصل حرف چیست؟ و با کیست؟   آیا باید برای دسترسی به اهداف انسانی همان شعارهای دروغین مرگ بر امپریالیزمِ  نوع رجوی و داعشی را سر داد و به خبایانها رفت و جنایات امروز داعش و دیروز رجوی را در کوی و برزن براه انداخت؟ آیا نباید کار سیاسی-بین اللملی نمود؟ آیا نباید … Continue reading

قابل توجه “شو”رای ملی مقاومت و خود را به … زدن شمایان همواره ابزار دجالگری و تحمیق مجاهدین توسط مسعود و سپس مریم رجوی این بوده که باید  جنایتکاران امپریالیست را فریب میدهیم تا هنگام فتح تهران با ارتش آزادیبخش از طریق عراق جلو ما را نگیرند تا بقدرت برسیم بعد سرنگونشان کنیم. خانم رجوی الان در آلبانی در 5000 کیلومتری وطن و آس و پاس و تشکیلات فرسوده و نخ نمایی که پریروز طی نشستی در تیرانا بدانها ابلاغ … Continue reading

 تشکیل تیم ها، دسته‌ها و یکانهای ارتش‌آزادی‌بخش‌ملی در راستای هزار اشرف و کانونهای شورشی در سراسر کشور     دروغ سیزده را همه میشناسند، ولی یک فرقه مفلوک همه مرزهای دروغ و دجالگری را درنوردیده و کماکان آرم بوتیک سابق صدام حسین را در کنار پرچم ایران گذاشته و تشکل مرده و پوسیده و البته  مستاجر مرده ای را بعنوان ارتش آزادیبخش ملی ایران البته اینبار برای خاطر عربستان و ترکی الفیصل عزیز را در سردرب شعبده خانه سایتش نصب کرده است. … Continue reading

خیانت در خیانت سهم ایرانیان از آپوزیسیون، اینروزها بی هویتی ملی پا در عرصه جدیدی گذاشته است، که میتوان آنرا “عرصه هویت ضد ملی” خواند. اینروزها صدای تجزیه کردستان توسط بوقهای خودی با هدایت  و حمایت اجنبی در سمت و سوی تامین منافع ضد ایرانی جوشش و قلیان بیشتری یافته است. کار بجایی رسیده که مصداقهای بسیار شناخته شده که هرکودک ایرانی آنرا جهت تفهیم بهتر به کوردلان و سفسطه گران بکار میبرد بعنوان نماد حق و حقیقت و راستی بکار میرود … Continue reading

خانم رجوی در سایت فرقه اش تا میتواند اشک تمساح برای منطقه خاور میانه و … میریزد. اما آیا نباید اعضای این فرقه از وی سوال کنند که آیا مردم عراق در زمان صدام حق حیات و حق عدم مداخله در کشورشان را داشتند یا خیر؟ چگونه است که خانم رجوی و سایت بسیار پرزرق و برقش به یمن دلارهای نفتی عربستان مدافع عدم مداخله در کشور یمن است؟ چگونه استکه زمانیکه جهان جنایات جنگی روزانه  سعودیها در یمن را … Continue reading

حمایت مردمی به روایت فرقه رجوی هشت مارس و دعوت مریم رجوی از شورای مرکزی-اعضای حرمسرای مسعود رجوی عطف به بحران هویت و موجودیت فرقه رجوی در سه دهه گذشته و بعد از اخراج از عراق و پایان تاریخ مصرف آنها. تولید کنندگان نیروهای فشار مانند نئوفاشیستهای آمریکا، عربستان و در پشت پرده اسرائیل دست بکار شده و با بسته بندی و ارسال این محصول سیاسی خود به آلبانی وفریزری نمودن آنها تا در فرصتی مناسب در آینده بتوان آنها … Continue reading

بمناسبت هشتم مارس روز جهانی زن کوتاه سخن اینکه، بعد از نفی کامل فرقه رجوی توسط ایرانیان در دهه 1360 و ریزش نیروهایش، تنها تاکتیک مسعودرجوی برای حفظ تشکیلات صدپاره اش اتخاذ تاکتیک جدیدی بنام انقلاب ایدئولژیک با ادعای رهایی زنان و از آن طریق آزاد کردن انرژی زنان و مقایسه آن با آزاد سازی انرژی بردگان توسط محمد پیامبر اسلام جهت تسخیردوباره جهان توسط خلیفه جدید مسلمین جهان بنام مسعود رجوی بود.   تاکتیک جدید، با خود فروشی به … Continue reading

  دلایل سرنوشت رقت انگیز فرقه رجوی و غلطیدن آنها به مزدوری برای صدام و عربستان و… از زبان تروتسکی لئون تروتسکی چرا مارکسیستها با ترور فردی مخالف هستند نوامبر ۱۹۱۱ مترجم بهمن فیروز   دشمنان طبقاتی ما عادت دارند از تروریزم ما شکایت کنند. [[اما]] منظورشان از این [[گفته]] نا روشن است. آنها مایلند همه فعالیت های پرولتاریا بر ضد منافع دشمن طبقاتی را تروریزم بنامند. اعتصاب، از دید آنها، روش اصلی تروریزم است. تهدید یک اعتصاب، سازمان دهی … Continue reading

بقلم داود ارشد عضو عالیرتبه سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت   لینک به قسمت اول  لینک به قسمت دوم وضعیت مریم عضدانلو با منطق ساده تر یک شاخص برای افرادیکه شاید بدلیل عدم شناخت این تشکل مافیایی نتوانند مطالب گزارش بنده را درک و فهم کنند اینکه، رجوی که هنوز به تمام و کمال فاسد نشده بود، بالاترین و با معیارهای آنروز مطمئن ترین خواهر سازمان را که اشرف ربیعی بود را برای خودش به زنی اختیارکرد، بقیه … Continue reading

مرد شماره یک سیستم گوبلزی و عضو ستاد سرکوب فرقه رجوی، محمد علی جابرزاده به مسعودرجوی پیوست اما “گوبلز” ایزمیکه او با هدایت رجوی بیادگار گذاشته ادامه دارد. نقل از داود ارشد :مسئول دفتر بخش تبلیغات زیر نظر محمدعلی جابرزداه محمد علی جابرزاده از اعضای سرکوبگر مرکزیت فرقه رجوی بود که در فاز سیاسی مسئولیتهایی دربخش تبلیغات تحت مسئولیت علی زرکش بدعهده داشت. که مریم رجوی در نوشتن پروسه گوبلز فرقه اش اولین دروغ را نوشته که وی در ایران مسئول … Continue reading

بقلم: داود ارشد عضو عالیرتبه سابق مجاهدین و “شو”رای ملی مقاومت       آیا شعارهای چپ دادن کافی است؟ در اینجا مایلم بخشی از سخنرانی گوبلز آنهم در جمع اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان را جهت روشن شدن اذهان بعضی شیفتگان ولایت رجوی چه آنها که گرفتار “شورا”ی آن بودند و هستند، چه آنها که در آلبانی و … گرفتارند و چه آنها که بعد از جدا شدن نیز هنوز توان دل کندن از سوپرچپ نمایی های دروغین … Continue reading

فراخوان سوسیالیستهای اروپا: ” پوپولیزم و افراطی گری را متوقف کنید” فوریه 8, 2017   روز چهارشنبه هشتم فوریه 2017 آقای داود ارشد از اعضای عالیرتبه جدا شده فرقه رجوی و “شو”رای ملی مقاومت به نمایندگی از جنبش نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس گروه سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا در پارلمان اروپا مرکز بروکسل شرکت نمود.       کنفرانس پوپولیزم و افراطی گری، توسط گروه سوسیالیستها و دمکراتهای اروپا به ریاست خانم تانیا فایون عضو پارلمان … Continue reading

Trump transportation secretary Elaine Chao, Rudy Giuliani paid by ‘cult-like’ Iranian exile group http://www.nydailynews.com/news/national/trump-cabinet-pick-paid-cult-like-iranian-exile-group-article-1.2964666 خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی که امروز یکشنبه ۱۷ بهمن(۵ فوریه) منتشر کرده گفته است “الین چاو” عضو کابینه دونالد ترامپ و رودی جولیانی شهردار سابق  نیویورک و از مشاورانش از سازمان مجاهدین خلق، گروه مخالفت حکومت جمهوری اسلامی، برای سخنرانی پول گرفته اند. به گزارش این خبرگزاری، “الین چاو”، وزیر حمل و نقل دولت ترامپ تایید کرده که دو سال پیش برای ۵ دقیقه سخنرانی از … Continue reading

خانم بوز مادر دو بچه دارد زنی می‌گوید که ماموران امنیتی فرودگاه فرانکفورت پس از آن که به دستگاه شیردوش همراه او مشکوک شدند، او را واداشتند که پستانش را فشار دهد تا ثابت کند شیر می‌دهد. گایاتیری بوز، اهل سنگاپور، به بی‌بی‌سی گفته است که این اتفاق برایش تحقیرکننده بوده و او رسما علیه پلیس شکایت می‌کند. خانم بوز پنجشنبه گذشته به تنهایی از فرانکفورت راهی پاریس بود که ماموران امنیتی متوقفش کردند. به گفته او از آنجایی که … Continue reading

وزرای خارجه ایران و فرانسه در کنفرانس خبری امروز در تهران   ساعاتی پیش از جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی آنچه آزمایش موشکی اخیر ایران خوانده شده، فرانسه، بریتانیا و روسیه سه عضو دائم شورای امنیت، وزیر امور خارجه ایران، اتحادیه اروپا و نخست وزیر اسرائیل به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه که برای دیداری رسمی در تهران به سر می‌برد از آزمایش موشکی اخیر ایران ابراز نگرانی کرده و گفته … Continue reading

رئیس شورای اروپا می‌گوید اتحادیه اروپا در خطر است دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا را در کنار سیاست خارجی “روسیه سلطه‌جو” و “چین مصمم”، و حملات تروریستی اسلام‌گرایان، بخشی از “تهدید خارجی” دانسته که وضعیت کنونی عرصه بین‌المللی متوجه اتحادیه اروپا می‌کند. آقای توسک در نامه‌ای به اعضای شورای اروپا نوشته دولت دونالد ترامپ مواضع “نگران‌کننده‌ای” دارد که آینده اروپا را “شدیدا غیرقابل‌پیش‌بینی می‌کند.” او گفته است: “تغییر در واشنگتن، با دولت جدیدی که … Continue reading

بقلم: داود ارشد عضو علیرتبه سابق فرقه رجوی و شورای ملی مقاومت   براستی مریم رجوی بقول مسعود رجوی سیده النساء العالمین! و همردیف خودش و  بالاتر از مریم عذرا مادر عیسی مسیح! کیست؟ مقدمه: بنده خانم رجوی را از سال 1363 در اور سورواز فرانسه زمانیکه با مهدی ابریشمچی و عباس داوری و محمد علی جابرزاده هم خانه بودیم میشناسم. بعد از اینکه در اسفند 1363 همردیف مسئول اول فرقه رجوی شد و در نشست های دفتر سیاسی شرکت … Continue reading

چهارشنبه 11 ژانویه 2017 /  22دیماه 1395 آقای رضا جبلی از فرماندهان سابق فرقه رجوی و داود ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و از مسئولین سابق فرقه رجوی روز چهارشنبه 22 دیماه سال جاری در کنفرانس مبارزه با فقر کودکان شرکت کردند. این کنفرانس توسط گروه اتحاد سوسیالیستها و دمکراتهای اتحادیه اروپا (اس و د) سازمان داده شده بود.             رئیس و اعضای پنل این کنفرانس عبارت بودند از: عضو پارلمان اروپا آقای اودو … Continue reading

شرکت نه به تروریسم و فرقه ها در کنفرانس پارلمان  اروپا روز سه شنبه 10 ژانویه2017 آقایان رضا جبلی از فرماندهان و مسئولین سابق مجاهدین و داود ارشد عضو سابق شورای ملی مقاومت و از مسئولین عالی رتبه مجاهدین در کنفرانس “رسانه ها، پلت فرمهای جهانی” پارلمان اروپا شرکت کرد. این کنفرانس توسط حزب اتحاد لیبرالها و دمکراتهای اروپا به ریاست مورتن لوکه گارد عضو پارلمان اروپا از هلند سازمان داده شده بود.   اعضای دیگر پنل عبارت بودند از: … Continue reading

قسمتهایی از پیام مسعود رجوی هنگام ترک اخراج از فرانسه و رفتن به عراق استخراج از نامه آقای داود ارشد (عضو سابق شورا) به جلال گنجه ای:  “برویم که بشود خواسته ی خلق را لبیک گفت. بگذار خارجه نشینان کذایی که از دیرباز عادت داشته اند نمک مقاومت را بخورند نمکدانش را برسرخودش بشکنند، در اینجا بنشینند. من در 19بهمن گذشته گفتم که حتی نشریه درآوردن آنها در اینجا مشروع نیست…” آقای گنجه ای، اگر رفتن به عراق اجابت خواسته … Continue reading

آقای گنجه ای، راستش را بخواهید وقتی سطوری از مصاحبه آقای محمدرضا روحانی از اعضای سابق “شو”را در سایت پژواک منعکس شده را خواندم نتوانستم از نوک کوه یخ حق کشی ها، تحقیر و توهینهایی که در حق این عزیزان در”شو”را بدستور مستقیم شخص مسعود رجوی و البته مجری اصلی آن مریم رجوی روا داشته میشد بگذرم و حرفی نزنم. واقعیت این بود که مسعود رجوی چه شخصیت های عضو “شو”را همچون آقایان روحانی و قصیم و شکری … و چه  تشکلهای عضو … Continue reading

  بیماری و کهولت عقل را نیز زایل نموده؟ شورا منادی دمکراسی یا سزاریسم-بناپارتیسم یا فاشیسم بقلم داود ارشد از مسئولین سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت   سزارزیسم و یا بناپارتیسم به رابطه مستقیم یک رهبر اقتدارگرا با مردم به هزینه دمکراسی و نهادهای دمکراتیک و بر پایه پذیرش عمومی معمولا با انتخابات و یا همه پرسی یکبار و برای همیشه گفته میشود. آغازگر آنرا به ژولیوس سزار نسبت میدهند. که سوار بر موج محبوبیت شخصی خود بر خلاق … Continue reading

پیام داود ارشد به ابراهیم سعیدی در درون تشکیلات رجوی که جزء آن دسته از مجاهدینی بوده که در سال 1374 محاکمه شده

December 21, 2016 دسامبر 21, 2016 طبق گزارشات منتشر شده دیروز سه شنبه روز 30 آذر ماه مصادف با ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶ انفجاری در مقر حزب دمکرات کردستان ایران و نزدیک دفتر سیاسی این حزب در شهر کویه واقع در کردستان عراق منفجر شده است. براثر این انفجار تعدادی کشته و زخمی شده اند. که حال بعضی از زخمیها وخیم گزارش شده است. ما ضمن محکوم کردن این بمب گذاری – کار تروریستی مستقل از اینکه چه کسی عامل این … Continue reading

سایت محترم آزادی بیان   با درود فراوان   و تشکر از اینکه نکاتی را فرموده اید. و با خوشحالی  از رویکردتان که خواستار روشنگری هستید.   بــــلـــه اینکه بنده بعد از فرار دوم از تشکیلات رجوی (بعد از اینکه درخواست خروج دادم و به ده سال زندان محکوم شدم) و رفتن به تیف TIFF  (محلی بود که فراریهای از تشکیلات رجوی میتوانستند نزد آمریکایی ها از دستگیری و زندان و شکنجه رجوی در امان باشند) رفتم و بعد هم … Continue reading

نامه سرگشاده داود ارشد از اعضای سابق مجاهدین و شورای ملی مقاومت به آقای اسماعیل وفا یغمایی از اعضای مرکزیت جدا شده از فرقه رجوی شاعر، محقق، فعال حقوق بشر و دمکراسی اکتبر2016 اسماعیل عزیز ضمن درودهای فراوان، بنده شاهد مجموع فعالیتهای با ارزش شما بعد از جدایی از فرقه مرگ رجوی هستم که طی آن تلاش میکنی آنچه که دریافته ای و میدانی را به اطلاع عموم برسانی اگر درست حدس زده باشم تا از رهگذر آن نسل جدید … Continue reading

بررسی رابطه جدید سعودیها و فرقه رجوی عطف به وضعیت اسفبار خروج از عراق و لیبرتی و حضور در آلبانی که برای فرقه رجوی مانند باتلاق است. سران آنرا وادار خواهد کرد که به همه تشبثات ممکن جهت تحرک بخشیدن به این پیکره پوسیده دست بزنند. والا این پیکره در آلبانی بر سرشان خراب خواهد شد. چون از لیبرتی-عراق حیاتبخش خارج شده اند. که بنده مفصل در کتابچه تحلیل خروج از عراق بدان پرداخته ام. از طرفی نیز عطف به … Continue reading

در این بررسی با تکیه به بعضی کدهای رهبر مرحوم فرقه رجوی میتوان بروشنی دید که چگونه طی بیش از سه دهه رجوی شکست بعد از شکست را با دجالگری پیروزی خوانده است . و از همین میتوان به حال و روز شورایی که به کمک حقوق ماهیانه بدنبال خود میکشد چه عناصرحقیر و بیمقداری هستند، که میتوان اینهمه دروغ و نعل وارونه زدن را به خورد آنها داد. بررسی-ادعای-پیروزی-در-خروج-از-عراق-مریم-رجوی.pdf

بقلم: داود ارشد لینک به قسمت اول: لینک به قسمت دوم لینک به قسمت سوم لینک به قسمت چهارم بررسی-ادعای-پیروزی-در-خروج-از-عراق-مریم-رجوی.pdf در لینک فوق، جزوه کامل این بحث بصورت  پی دی اف               قسمت پایانی-پنجم یک تیر سه نشان زدن مسعود رجوی مسعود رجوی فکر میکرد که با ترک اشرف و آمدن به لیبرتی یک تیر و سه نشان زده است. از لیست تروریستی خارج شده، پیروزی بزرگ(طبق معمول)! در نتیجه فعالیت سیاسی در غرب … Continue reading

فرقه های مذهبی کماکان قربانی میگیرند سایت اخبار بین اللملی اسرائیل (آروتس شواArutz Sheva) روز گذشته پرده از یک فرقه مذهبی رجوی صفت برداشت که رهبر فرقه با کمک همسرش دختران جوان را بعنوان رهبر عقیدتی فرقه به ازدواج خودش در میآورده است. یک دختر جوان بیست ساله بعد از اینکه توسط مغزشویهای رهبر فرقه که از طرف همسرش نیز حمایت میشده است فریب رهبر فرقه را خورده و به ازدواج او در میآید تا به رستگاری و رهایی برسد، … Continue reading

 نشریه هرالدتریبیون آمریکا در تاریخ دوم دسامبر 2016بقلم دونالد لیبیچ نوشت:  Will America’s War with Iran Continue? علیرغم اینکه سازمان مجاهدین به تعدادی از اعضای حاضر در کابینه ترامپ پولهای کلانی داده است. ولی آنها گوی سبقت را از ترامپ آمریکا در تنفر مردم ایران از خودشان بدلیل همکاری با صدام با ایدئولژی مارکسیست اسلامی خود ربوده اند. آنها تلاش خواهند کرد که برجام را برهم بزنند. ….   DECEMBER 02 ,2016 BY DONALD LIEBICH DECEMBER 02 ,2016 BY DONALD … Continue reading

 شرکت جداشدگان فرقه رجوی در جلسه پارلمان اروپا دربروکسل و افشای حضور تروریسم نهفته در فرقه رجوی در پارلمان اروپا و مجامع سیاسی اروپایی تحت نام دفاع از حقوق زنان و… روزسه شنبه 6 دسامبر 2016 برابر با 16 آذر 1395 یک هیأت از اعضای جدا شدۀ فرقۀ رجوی شامل آقایان رضاصادقی ، داود باقروندارشد، ادوارد ترمادو و علی اکبرراستگو بادعوت قبلی در جلسه پارلمان اروپا تحت عنوان ” آزادی عقیده” شرکت کردند. این جلسه توسط دو تن  از نمایندگان پارلمان … Continue reading

خبر فوری: بدنبال دعوت پارلمان اروپا از جداشدگان از فرقه رجوی، یک هیئت از جداشدگان امروز سه شنبه ششم دسامبر مصادف با شانزده آذر روز دانشجو در ایران در کنفرانس آزادی عقیده و بیان پارلمان اروپا شرکت کردند. در این کنفرانس جداشدگان نگرانیهای خود را از نادیده گرفته شدن نقض شدید حقوق بشر در تشکلهای فرقه ای-تروریستی که در نتیجه آن تبدیل انسانهای مبارز به عناصر تروریست است همانند داعش و فرقه رجوی که  در حال حاضر جهان و تمدن بشری … Continue reading

قسمت سوم گزارش به مردم ایران و خانواده ها ی مجاهدین اسیرفرقه مسعود رجوی در اسارتگاه جدید مجاهدان درآلبانی گزارشات جدیدتر حاکی از این است که در ادامه مسئله داری مجاهدینی که سالها بدون سر سوزنی نتیجه در زیر موشکباران از خارج و فشارهای طاقت فرسای درون تشکیلاتی بوده اند موضوعاتی که  ذهن نفرات را سوالات بیشماری مشغول و آنها را در یک سرگمی و بی آیندگی قرار داده. در زیر  به همراه برنامه‌های مقابله‌ای که عناصر و مسئولین فرقه … Continue reading

نوامبر 18, 2016   عالیجناب آقای پدرو آگرامونت  رئیسه مجمع پارلمانی در هیئت رئیسه شورای اروپا من داود ارشد یک فعال حقوق بشر هستم. من همچنین در جنبش نه به تروریسم و فرقه ها که در کلن ثبت شده است فعال میباشم. این جنبش هم خود را به بهبود زندگی قربانیان افراد و خانواده های صدمه دیده توسط گروه های تروریستی-فرقه ای  و افزایش آگاهی عمومی نسبت به فعالیتها و نحوه تاسیس و عضوگیری و مخفی کردن ماهیت تروریستی آنها در … Continue reading

بقلم: داود ارشد لینک به قسمت اول: لینک به قسمت دوم لینک به قسمت سوم قسمت چهارم: اهمیت استراتژیکی عراق ، جنگ دوم خلیج ارزش عراق و اشرف برای رجوی تا پایان حفاظت آمریکایی ها از اشرف و تحویل به عراقیها با وجود اینکه مسعود رجوی خودش و مریم رجوی فرار کرده بودند ولی همانگونه که در تمامی نشستهای بالای سازمان بعد از تسخیر عراق بحث بود، استراتژی مسعود رجوی بطور مطلق در ماندن در عراق بود آنهم به هر … Continue reading

عالیجناب آقای فیشر عضو پارلمان آلمان من داود ارشد یک فعال حقوق بشر هستم. من همچنین در جنبش نه به تروریسم و فرقه ها که در کلن ثبت شده است فعال میباشم. این جنبش هم خود را به بهبود زندگی قربانیان افراد و خانواده های صدمه دیده توسط گروه های تروریستی-فرقه ای  و افزایش آگاهی عمومی نسبت به فعالیتها و نحوه تاسیس و عضوگیری و مخفی کردن ماهیت تروریستی آنها در غرب و اهدافشان از اینکار متمرکز نموده است. بعنوان … Continue reading

آیا عربستان میخواهد فرقه رجوی را در مرزهای پاکستان با ایران مستقر کند؟ اخیرا اخبار تحرکات فرقه رجوی حاکی از آن است که انتخاب ترامپ را بعنوان یک پیروزی و ماه عسل برای مریم رجوی و مسعود رجوی بخورد مجاهدینی که سی و پنج سال است که پشت دروازه های پیدا کردن رژیم دیکتاتوری ویا حامی رژیمهای دیکتاتوری جهت جایگزین کردن خودش بعنوان آلترناتیو میباشد میدهند. اساسا آیا امکان دارد که نیرویی بتواند استراتژی وطن فروشی را جایگزین استراتژی مبارزه مبتنی … Continue reading

مشکلاتی که حضور در عراق از رجوی حل میکرد باید به این نکته توجه نمود که تا قبل از حضور در عراق مطلقا حرفی از سوی مسعود رجوی از اینکه استراتژی چریک شهری-تروریستی شکست خورده است زده نمیشد. طوریکه وقتی علی زرکش نیز آنرا در جمعبندی سال 1363 مطرح کرد طی یک کودتا او را عملا با محکوم به اعدام کردن حذف کرد. چون بیان آن با توجه به اینکه دستش خالی بود صحت گفته های پرویز یعقوبی، محمدرضا سعادتی … Continue reading

دشمنِ دشمنِ من دوستِ من است، ناجی موقت مسعود رجوی   لینک به قسمت اول:  قسمت دوم در این میان غیر از مسعود رجوی سیستمها دیگری نیز بودند که خواستار جمع و جور شدن تشکیلات در حال فروپاشی رجوی بودند. یکی از آنها صدام حسینِ در حال جنگ با ایران بود. تماسهای طارق عزیز با سازمان از سال 61 شروع شده بود. رابطه فعال سیاسی با سفارتخانه های عراق در پاکستان و ترکیه و امارات وجود داشت. و کمک شایان … Continue reading

بحرانهای فرقه رجوی در جوار 5000 کیلومتری خاک میهن-آلبانی ؟ پس از اخراج فرقه رجوی از عراق و حضورشان در کشور آلبانی، اخبار حاکی از آنست که تشکیلات و مجاهدین اسیر فرقه تروریستی رجوی در یک سردرگمی تشکیلاتی-سیاسی-ایدئولژیک و از هم پاشیدگی درونی شدیدی بسر میبرند. بعضی مباحثی که  ذهن نفرات  را مشغول و آنها را در یک سرگمی و بی آیندگی قرار داده، قولهای پوچ رجوی که لیبرتی پلی است بسوی تهران جا گذاشتن ارتش آزادی و …در لیبرتی، … Continue reading

افشای ادعای شیادانه مریم رجوی مبنی بر پیروزی خروج از عراق بقلم داود ارشد  قست اول:  چند دهه است که با پدیده ای بنام فرقه رجوی روبرو هستیم. و همگان با شعارها و  شیوه غوغا سالاری آنها آشنا هستند. اما همین شعار مریم رجوی مبنی بر “پیروزی”  انتقال موفقیت آمیز از لیبرتی-عراق به آلبانی را زمانی میتوان عمق دجالگری نهفته در این شعار را فهمید که ببینیم در ترک لیبرتی و آمدن به آلبانی چه از دست داده چه بدست آورده است. … Continue reading

 ارتباط نقض حقوق بشر در گروهها و فرقه های تروریستی همچون فرقه رجوی با موضوع انرژی و روابط بین فرهنگها   روز شنبه 29 اکتبر انجمن نه به تروریسم و فرقه ها توسط اتحادیه دانشجویان و محققین علمی به سمینار تفاوتها و ارتباطات بین فرهنگها و بحران انرژی در جهان دعوت شده بود. قسمتی از مباحث مطرح شده در سمینار یکروزه بشرح زیر بودند: درمان تعاملات بین فرهنگها (آقای دکتر دکتر ار. اشمیت از حزب سوسیال دمکرات آلمان) بحران انرژی … Continue reading

    رجوی میگفت همه شما باید در دفاع از اشرف پایتخت دوم ایران گشته شوید. اینجا را صدام بما داده و کسی نمیتواند از ما بگیرد.  هر هزار نفری که از شما در دفاع از اشرف بمیرید من(رجوی)یکبار تهران را فتح میکنم. میخواهم تهران را سه بار فتح کنم. درزیر عکسهای جان گذاری از دیدار خانواده مجاهدین شهیدی که در اشرف آرمیده اند و قرار بوده رجوی تهران را برای آنها فتح کند، خودش و مرحوم شده است در … Continue reading

گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل  خانم جیلانی جهانگیر  عالیجناب مایلم انتخاب شما را بعنوان گرازشگر حقوق بشر سازمان ملل تبریک بگویم. من داود ارشد ایرانی تحصیل کرده انگلستان و فعال حقوق بشرهستم. من سابقا در سازمان مجاهدین یک گروه فرقه ای- تروریستی ایرانی و شورای ملی مقاومت آن برای بیش از سه دهه بعنوان عضو عالیرتبه فعال بوده ام. من مسئول شاخته این گروه در پاکستان در بین سالهای 1382-1384 بوده ام.  جائیکه شاهد فعالیتهای حقوق بشری و دمکراسی خواهی … Continue reading

توضیحات من در مورد اسناد منتشره در زمینه سابقه همکاری مسعود رجوی با ساواک شاه جهت کشف شبکه سازمان مجاهدین بعد از دستگیری خودش. طی سی سالی که در فرقه رجوی فعالیت داشته ام. و سالیان نیز از نزدیک یعنی اندرونی بوده ام. و چه بدلیل سطح مسئولیتهایم بخوبی به روحیات مسعود رجوی آشنا هستم. او نیز از ابتدای ورود من به تشکیلات بویژه بعد از  موفقیت بنده در تصفیه سه منتقد رجوی یعنی آقایان رضا رئیسی و حسین رفیعی و … Continue reading

آقا و خانم رجوی خودتونید؟!!! همگان طی سی و پنج سال گذشته شاهد یکی از زشتترین رویکردهای سیاسی  توسط فرقه رجوی بوده اند. این فرقه که نه تنها حاضر نیست کسی را جز خودش برسمیت بشناسد، بلکه بقیه را از خرد و کلان، مذهبی و غیره مذهبی، سلطنت طلب و جمهوریخواه، کمونسیت و لائیک و حتی  تشکلهای صنفی ایرانی از وکلا و یا فعالان حقوق بشر یا فعالان حقوق زنان، معلمان و کارگران… را  یا جز مزدوران رژیم و یا … Continue reading

خانواده های دلاور باید به مبارزه خود جهت نجات فرزندانشان از فرقه رجوی حتی در تیرانا ادامه دهند تا گوشت دم توپ سعودیها نشوند. همه ما مبارزین بعد از انقلاب 22 بهمن روزی و روزگاری این تفکر را داشتیم که لیاقت تاریخی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان نباید به تنها سرنگونی حکومت دیکتاتوری پادشاهی بعنوان صدها سال حکومت استبداد و ستم و عامل عقب افتادگی تاریخی ایران و ایرانی چه از منظر فکری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و  چه در بعد بین اللملی  ختم شود. این نوع … Continue reading

یکی از علائم بی هویتی ملی در نیروهای سیاسی یک کشور قطع شدن از مردم آن کشور و بی اهمیت بودن نظرو تمایل و دیدگاه مردم آن کشور برای نیروی سیاسی است. وقتی نیرویی به این مرحله از ورشکستگی سیاسی میرسد همانند فرد بشدت معتادی میشود که بدلیل اعتیادش دیگر آبرویش،  منافع فرزندان و خانواده و فامیل و … بطور کامل برایش رنگ میبازد و دیده ایم که حتی در بسیاری موارد (در صورتیکه شرایط اجتماعی و خانوادگی اجازه بدهد) … Continue reading

  بنده مدتهاست که تلاش میکنم که به جامعه سیاسی خارج از کشور این درک خودم را منتقل کنم و آن اینکه تشکیلات مافیایی فرقه رجوی جرثومه فسادی است که باید از آن ترسید. البته نه ترسیدنی که در مقابلش کرنش کرد. بلکه با تمام قوا مانند یلی که در مقابل اژدها می ایستد و ریشه این فساد را بیرون میکشد. یا پزشکی که با سرطان روبروست ضمن ترس از آن با تمام قوا تا آخرین سلول این سرطان را از … Continue reading

درتاریخ نهم شهریور 1359 تمامی سایتهای وابسته به فرقه رجوی مصاحبه بسیار مهم مریم رجوی را  با شور و حالی وصف ناپذیر منعکس کردند که جلوه دیگری از منجلابی است که در آن گرفتارند. رجوی که توسط روزنامه الشرق چاپ قطر بمیدان آورده شده بود گفت: “ مرحله سرنگونی رژیم را شروع کرده ایم و بهای آن هرچه باشد عقب نشینی نخواهیم کرد“ سوال اینجاست که آیاخانم رجوی 5000کیلومتر عقب نشینی به آلبانی را حتما ایشان پیشروی تلقی میکند یا … Continue reading

سرنوشت  رقت انگیز فرقه رجوی، نظرات و پیش بینی های اعضای سابق شورا ملی مقاومت شعارهای آلمان-هیتلر، هیتلر-آلمان نازیها با ایران-رجوی، رجوی-ایران تشابهی اتفاقی یا محتوایی؟   جمع آوری: نه به تروریسم و فرقه ها   مي‌گويند «شورا» جوهر دموكراسي است و براي برون‌رفت از هر تضادي بايد به آن متوسل شد. دغدغة ما ايراني‌ها اين است كه چرا شوراها, تشكل‌ها و احزاب ما هركدام بعد از رونق اوليه خيلي زود به ركود و كدورت و انحلال كشيده مي‌شوند, پايان … Continue reading

شورای ملی مقاومت، هزارخانی، و باقی مانده کسانیکه خود را به حمایت مالی رجوی همدست صدام و سعودیها فروخته اند: ، صدام وقتی طرح تجزیه ایران را نتوانست عملی کند دست بدامن مسعود رجوی شد اینبار اسناد محرمانه سخن میگویند.    همواره گفته ایم که فرقه رجوی از فاز سیاسی در توجیهات درونی ایران را مقصر جنگ اعلام میکرد، یعنی خط آمریکا و عراق جهت تجزیه ایران را پیش میبرد و در نهایت نیز تبدیل به مهره صدام شد. صدام و … Continue reading

چــگونه رجوی  بیش از 30 سال همه ما را فریب داد؟ سوال زندگی بارها و بارها چه در ایران و چه در خارج از ایران، چه از طرف نزدیکان درجه اول چه دوست و آشنا و فامیل و هر همصحبتی اعم از ایرانی و غیر ایرانی که داستان سراسر رنج و عذاب ما را طی چندین دهه زندگی با اعمال شاقه تحت نام دوران مبارزه ما شنیده‏اند آنهم در قرن بیستم آنهم برای افرادی تحصیل کرده و مبارزی که مدعی بودیم … Continue reading

پرواز آخرین سری مجاهدین اسیر به آلبانی یا آخرین میخ بر تابوت یک فرقه مافیایی و استراتژی مزدوریش؟ چــــــــــــرا؟ مریم رجوی: فاز سرنگونی رژیم ایران شروع شده است! «« طاهر جلیل حبوش رئیس اطلاعات صدام حسین خطاب به مسعود رجوی: حبوش: بیشتر افراد دستگیر شده در عراق کسانی هستند که برای انجام عملیات علیه مجاهدین از ایران آمده اند… وقتی دشمن بلند میشود و میآید اینجا برای زدن مجاهدین خلق، دشمن مشترک شما و ماست. اگر ما نیز اهدافی را … Continue reading

آیا همان زمان رجوی میدانست که اربابش این مسئولیت تاریخی را نه برعهده او که بر عهده بن لادن در القاعده گذاشته اند و از این لحاظ بود که ناراحت و نگران بود؟ امروز کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرد که بموجب آن قربانیان جنایت 11 سپتامبر میتوانند از ارباب رجوی (شیوخ عربستان) شکایت کنند. یازده سپتامبر 2001 شروع جهانی شدن تروریسم و حسرت رجوی که عقب افتادن و از دست دادن رتبه اولی در نزد اربابانش. اینها سوالاتی است … Continue reading

در حفظ اشرف هر1000مجاهدی که بمیرد من یکبار تهران را فتح میکنم. تهران نه یکبار که سه بار باید فتح شود تازه نوبت به مژگان پارسایی میرسد: مسعود رجوی     مسعود رجوی آن سفاک و ضحاک مار بدوشی است که بجز با ریختن خون جوانان وطن لحظه ای نمیتواند به زندگی ننگین خود ادامه دهد. تیتر فوق عین کلماتی است که مسعود رجوی  قبل از کشتارهای سیستماتیک اشرف وبدنبال آن لیبرتی قبل از فروردین 91 هنگام توجیه کل مجاهدین در اشرف بزبان آورد … Continue reading

حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در کره، در اردوگاهی زندانی شده بودند که از همه استانداردهای بین المللی برخوردار بود. این زندان با تعریف متعارف تقریباً محصور نبود. آب و غذا و امکانات به وفور یافت میشد. در آن از هیچیک از تکنیکهای متداول شکنجه استفاده نمیشد، اما…
اما بیشترین آمار مرگ زندانیان
در این اردوگاه گزارش شده بود.
زندانیان به مرگ طبیعی میمردند. Continue reading

خیانت در خیانت سهم ایرانیان از آپوزیسیون، اینروزها بی هویتی ملی پا در عرصه جدیدی گذاشته است، که میتوان آنرا “عرصه هویت ضد ملی” خواند. اینروزها صدای تجزیه کردستان توسط بوقهای خودی با هدایت و و حمایت اجنبی در سمت و سوی تامین منافع ضد ایرانی جوشش و قلیان بیشتری یافته است. کار بجایی رسیده که مصداقهای بسیار شناخته شده که هرکودک ایرانی آنرا جهت تفهیم بهتر به کوردلان و سفسطه گران بکار میبرد بعنوان نماد حق و حقیقت و راستی بکار … Continue reading

قبر جدیدی بنام شکاف بین ایران و عربستان برای مرده قدیمی ای بنام مجاهدین-“شو”رای ملی مقاومت     میزگرد اعضای ارشد  جنبش نه به تروریسم و فرقه ها   ——————————————————– مقالات دیگر در همین رابطه http://nototerrorism-cults.com/?p=6628 http://nototerrorism-cults.com/?p=6505 http://nototerrorism-cults.com/?p=6701 http://nototerrorism-cults.com/?p=6630 http://nototerrorism-cults.com/?p=6484 http://nototerrorism-cults.com/?p=6778

لینک به قسمت اول  قسمت آخر:  قابل توجه “شو”رای ملی مقاومت: ننگ ابدی مزدوری عربستان را از پیشانی خود بزدائید   با مقدمه ای که در قسمت اول و معرفی مختصر ترکی الفیصل و رابطه اش با سازمان و مسعود رجوی بطور اخص و اینکه از روز اول انقلاب بعنوان وزیر اطلاعات عربستان که خود را رقیب عمده ایران در منقطه  تلقی میکند و شروع جنگ ایران و عراق و همدستی کامل آن با عراق در تامین مالی و تسلیحاتی … Continue reading

بررسی موضوع اعلام مرحوم بودن مسعود رجوی توسط آل سعود مرتجعترین حاکمیت عصر حاضر و سرنوشت شورای مرحوم تر از مسعود رجوی که قرار بوده طرحی نو در اندازد!! بقلم: داود ارشد عضو سابق عالیرتبه مجاهدین و شورای ملی مقاومت جهان طی بیش از سه دهه شاهد بوده است و ما که دهها سال با پوست و گوشت و استخوان بعنوان فرماندهان و متاسفانه کارگذاران فرقه رجوی چه بعنوان عضو تشکیلات و چه بعنوان شورای به اصطلاح ملی مقاومت آنرا … Continue reading

آیا نباید از محمودعباسها سوال نمود که تا دیروز که داعش عمده عراق را گرفته بود و قتلعام یزدیان و… را اجرا میکرد و روزانه جهان را به خاک و خون میکشید و مریم رجوی از آنها بعنوان عشایر انقلابی نام میبرد جنابعالی نگران مبارزه با تروریسم نبودی؟ حالا چه شده که یکباره فیل شما یاد هندوستان مبارزه با تروریسم کرده؟  یا اینکه اوامر رئیس است؟ بقلم داود ارشد: عضو سابق شورای ملی مقاومت ایران و مجاهدین بدنبال بدست گرفتن … Continue reading

  چـــرا باید شورای مـــلی!!! مقاومت ایران توسط شیوخ عربستان یتیم اعلام شود؟ گذشته از اینکه مسعود رجوی سالهاست از منظر ایدئولژیک، سیاسی و نظامی و در اساس استراتژیک مرده ای بیش نیست. چرا که در تمامی زمینه های فوق الذکر و صحنه سیاست ایران نه تنها هیچ تاثیرمثبتی نداشته بلکه صد در صد نقش مخرب نیز بازی کرده است. این البته نه ادعای بنده بلکه تاریخ سی و چند ساله بعد از انقلاب این فرقه سراسر شکست و فاجعه … Continue reading

در سالهای 1365 که رجوی به عراق آمد بحث این بود که سازمان مجاهدین نیاز به حمایتهای خارجی دارد. یعنی مسعود برای زمینه سازی و آماده کردن اذهان مجاهدین جهت آستان بوسی دربار آل سعود بحث حمایتهای بین المللی را مطرح کرد. در همان زمان البته جهت ایزگم کردن در کنار آل سعود ملک حسین و حتی عرفات را مطرح نمود. در این میان عرفات در ملاقات ها چه زمانیکه با عباس داوری در بغداد و چه زمانیکه با مریم رجوی … Continue reading

عالیجناب دیوید جونز عضو پارلمان عوام انگلستان آقای عزیر   جای بسی تاسف است که شاهد ملاقات جنابعالی با مریم رجوی در اورسورواز پاریس باشیم. بنده مطمئن هستم که قصد شما حمایت از خواسته های مردم ایران است. ولی دری که در اور سور واز بدین منظور زده اید درب اشتباهی است که تنها باعث خواهد شد که درد و رنج مردم ایران که نزدیک به چهار دهه است تروریسم و افراطگرایی مجاهدین را تجربه میکنند بیشتر گردد. بنده داود … Continue reading

جناب نمایندگان محترم پارلمان آلمان با تقدیم احترام بعنوان عضو عالیرتبه سابق فرقه تروریستی رجوی و عضو سابق شورای ملی مقاومت این فرقه مایلم جهت جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از شخصیتهای سیاسی توسط فرقه رجوی مطالبی را به اطلاع برسانم. خانم مریم رجوی بجای اینکه به مردم ایران و قبل از همه به خانواده های مجاهدین خلق ایران که برای آزادی و دمکراسی و حقوق انسانها و از جمله حقوق زنان بپا خاسته بودند ولی اکنون در سخترین شرایط بدتر … Continue reading

نامه سرگشاده به آقای هلموت برانت داود ارشد جنبش نه به تروریسم و فرقه ها   10.06.6016 جناب آقای هلموت برانت نماینده پارلمان جمهوری فدرال آلمان شماره 1 میدان جمهوری برلین 11011 پارلمان آلمان   جناب آقای هلموت برانت   امروزه جهان و بطور خاص اروپا با پدیده فرقه های تروریسیتی  روبروست که جهت عضوگیری و تبدیل اعضا به موجوداتی که بربریتی فرای تصور را بنمایش میگذارند از شیوه های مغز شویی و نقض اولیه ترین حقوق بشر نسبت به … Continue reading

درزیر ترجمه بخشهایی از نامه آقای ارشد را ملاحظه کنید.. نامه سرگشاده به دکتر پاترینگ داود ارشد جنبش نه به تروریسم و فرقه ها   09.06.6016  د کتر هانز گرت پاترینگ  جناب رئیس بنیاد کنراد  شماره 23 خیابان کلینگل هوفر برلین   جناب دکتر پاترینگ   جهت اطلاع ما در جنبش نه به تروریسم و فرقه ها تلاس  خود را معطوف به کمک به قربانیان فرقه های تروریستی و افزایش آگاهی عمومی از نحوه فعالیتهای این فرقه های خطرناک در … Continue reading

مسعود رجوی در جریان جنگ اول خلیج صدام را از سرنگونی بدست مردم عراق با کشتار کردهای عراقی نجات داد.  در زیر گوشه ای از جنایت جنایتکاری بنام صدام حسین که مسعود رجوی او را دوست و صاحب خانه و برادر خودش میدانست و خود و میهنش را به او فروخته بود، را بخوانید تا شاید عرق شرم بر پیشانی کسانیکه از او در شورا و یا خارج از آن حمایت میکنند و یا هنوز در خط رجوی حرکت میکنند … Continue reading

حمایت وسیع مردم شهر کلن آلمان از مجاهدین اسیر در لیبرتی و آلبانی و خانواده های مجاهدین خبر فوری امروز شنبه 14 ماه می تظاهرات ایستاده ای در مرکز شهر کن آلمان برگزار شد که در آن تظاهرات مردم آلمان نسبت به عملکردهای فرقه های تروریستی بطور خاص فرقه تروریستی مسعود رجوی توجیه شدند که بسیار مورد توجه و تشویق مردم آلمان قرار گرفت. نفرت مردم از گروههای تروریستی بویژه فرقه تروریستی رجوی عطف به ستمی که به خانواده ها و فرزندان … Continue reading

جمعبندی دلایل تروریستی بودن استراتژدی رجوی بقلم داود ارشد لینک به قسمت اول تا هفتم قسمت اول    قسمت دوم    قسمت سوم   قسمت چهارم قسمت پنجم     قسمت ششم   قسمت هفتم جمعبندی دلایل تروریستی بودن استراتژدی رجوی رو در رو شدن با خمینی بعنوان رهبری تمام عیار وسیعترین اقشار انقلابی جامعه (براساس نوشته و گفته مسعود رجوی بهمن 59). بنابراین طغیان علیه وسیعترین اقشار جامعه و بر خلاف خواست و درک آنها. غلط بودن درک و تلقی و تحلیل سازمان از جامعه … Continue reading

بقلم داود ارشد آیا آقای مسعود رجوی وابسته به اجنبی است؟     لینک به قسمت اول تا ششم قسمت اول    قسمت دوم    قسمت سوم   قسمت چهارم قسمت پنجم   قسمت ششم   اعلان جنگ مسلحانه رجوی  قبل یا بـعـد از سی خرداد سال 60؟   اطلاعيۀ سياسي ـ نظامي شمارۀ 25 بسم الله الواحد القهار مردم قهرمان ايران مردم مبارز تهران مزدوران ارتجاع سه شنبه شب 26 خرداد ماه جاري، با حمايت دسته هاي متعدّد اوباش مسلّح و چماقدار، به … Continue reading

سرکار خانم دکتر فریبا هشترودی یکی از برجسته ترین زنان ایرانی جزء افتخارات ایرانیان در فرانسه، نویسنده و خبرنگار و فعال سیاسی که سابقا عضو شورای ملی مقاومت ایران بوده است که باید ایشان را بیشتر شناخت با علم یقینی در مورد فرقه تروریستی رجوی از درون آن سخن میگوید.   وقتی به عمق پوسیدگی تشکل رجوی پی بردم جدا شدم بله امروز به یقین میگویم که مجاهدین شکنجه میکنند وقتی فهمیدم که از بچه های 13، 14 ساله سوء … Continue reading

عدم سنخیت مبارزه خود خوانده رجوی با مبارزه اصولی. بقلم داود ارشد نگاهی خالی از ترس به تروریسم لینک به قسمت اول تا پنجم قسمت اول    قسمت دوم    قسمت سوم   قسمت چهارم قسمت پنجم  تعریف جنگ:    این جمله که تعریف پدیده‌های علمی از مشکل‌ترین امور می‌باشد، در ظاهر منسوب به ارسطو است و چون اختلاف آرا و عقاید در علوم انسانی امری بدیهی است. پس هر دیدگاه به نوعی تعریفی ارائه می‌نماید. در تعاریف جنگ نیز آرای زیادی دیده می‌شود. عقیده کلوزه ویتز(Clausewitz) کلوزه ویتز، … Continue reading

اروپا با دستگیری محمد ابرینی، از مظنونان “کلیدی” حملات تروریستی پاریس یک قدم به پیش گذاشت اما کماکان فریب تروریست-فرقه خطرناک رجوی را میخورد که قدمی بلند به پس است. اخیرا اعلام شده که دونفر از مجاهدین جدا شده  بدلایل واهی جاسوسی علیه یک فرقه تروریستی که آلمان و اروپا مدعی مبارزه با آن هستند دستگیر شده اند. کسانیکه پدرشان آنها را در فرقه مجاهدین شکنجه نیز کرده اند. این دو که جهت اطاعت از دیو فرقه تروریستی یعنی آقای مسعود … Continue reading

فریبا هشترودی در بارۀ عضویت خود در شورای ملّی مقاومت و استعفا از آن می گوید: در این زمینه «بهای سنگینی پرداختم، انتخابم بود… اما آنچه بیش از همه برایم دردآور است، هدر دادن انرژی ها و تزویر وحشتناک است. وقتی در می یابید که این تزویر تا چه حد واقعی و پیچیده بوده و چه فجایعی به بار آورده، برایم خیلی دردناک تر می شود». وی می افزاید «هنگامی که به آن دوره فکر می کنم، بله برایم دردناک … Continue reading

بقلم داود ارشد   نگاهی خالی از ترس به تروریسم لینک به قسمت اول تا چهارم قسمت اول    قسمت دوم    قسمت سوم قسمت چهارم   تروریسم، یاعملیات قهرمانانه ؟ ازآنجاینکه استراتژی بمیدان آوردن توده ها با شکست مواجهه شد رجوی تیمهای شکار براه انداخته بود و همه کسانیکه فکر میکرد یا سابقه هواداری از رژیم داشتند را نیز میکشت، تا از این طریق به خیال خود مقاومت مردم را در مقابل عملیات تروریستی شکسته و راه را برای همان مردم! … Continue reading

نگاهی خالی از ترس به تروریسم لینک به قسمت اول تا سوم قسمت اول    قسمت دوم    قسمت سوم تروریسم تشکیلات مسعود رجوی   آمار عملیات انتحاری فرقه رجوی تاریخ مجری هدف کشته زخمی 8تیرماه 1360 کاظم افجه ای کچویی 1 0 20 شهریور 1360 مجید نیکو اسدالله مدنی 17 نا مشخص 7 مهرماه 1360 هادی علویان عبدالکریم هاشمی نژاد 1 مجاهد 207 تعدادی کشته شدند 20 آذر 1360 گوهر ادب آواز عبدالحسین دستغیب 13 نا مشخص 26 فروردین … Continue reading

نامه سرگشاده به مریم رجوی و همه سناتورهای مخاطب مریم رجوی داود ارشد خانم مریم رجوی دجالگری تاکی؟ شما بجای اینکه به مردم ایران و قبل از همه به خانواده های مجاهدین خلق ایران که برای آزادی و دمکراسی و حقوق انسانها و از جمله حقوق زنان بپا خاسته بودند ولی اکنون در سخترین شرایط بدتر از شکنجه در  اسارت و زندان  شما بسر میبرند و هر چند وقت چه توسط جنایتکاران عراقی و چه توسط خود شما به بهانه … Continue reading

افشای  فرقه رجوی درعضوگیری کودکان و بکارگیری آنها در عملیات انتحاری در کنفرانس حقوق بشر ژنو بدنبال دعوت «یوان واچ» ارگان حقوق بشری سازمان ملل در ژنو از آقای داود ارشد جهت شرکت در جلسه حقوق بشر این ارگان، آقای داود ارشد در جلسه دیروز 15 مارس 2016 این ارگان در سازمان ملل شرکت نمود.      :برگردان قسمتهایی از سخنان آقای داود ارشد در جلسه حقوق بشر سازمان ملل  وی در نوبت خودشان طی سخنانی به زبان انگلیسی در … Continue reading

قسمت دوم:          سخنان خانم زهرا معینی با سلام به دوستان و مهمانان عزیز، امروز در حالی به مناسبت روز جهانی زن در اینجا جمع شدیم که اکثر ما بخاطر اهداف بالا بلندی که داشتیم از جمله رهائی مردممان و آزادی، برابری به مجاهدین پیوستیم، متأسفانه اتفاقهائی که افتاد تمام باورهائی که داشتیم با خیانتهائی که رجوی کرد از دست دادیم. به اعتماد ما خیانت شد نه تنها به ما بلکه به ایران و آب و خاک … Continue reading

بررسی آنچه مسعود رجوی مبارزه اش میخواند بقلم داود ارشد لینک به قسمت اول: بررسی آنچه مسعود رجوی مبارزه اش میخواند لینک به قسمت دوم : بررسی آنچه مسعود رجوی مبارزه اش میخواند قسمت سوم:   جنگ   تعریف جنگ:  این جمله که تعریف پدیده‌های علمی از مشکل‌ترین امور می‌باشد، در ظاهر منسوب به ارسطو است و چون اختلاف آرا و عقاید در علوم انسانی امری بدیهی است. پس هر دیدگاه به نوعی تعریفی ارائه می‌نماید. در تعاریف جنگ نیز آرای زیادی دیده می‌شود. … Continue reading

به بهانه اعتراض خانواده های مجاهدین به یونامی و کمیساریا عالی پناهندگی بقلم داود ارشد سالهاست که آقای مسعود رجوی بعد  از شهادت موسی و اشرف و ضربه دوازده اردیبهشت سال 1361 از استراتژی مبارزه به استراتژی دروغ و دجالگری و فریب جهان جهت لاپوشانی این حقیقت که یک تشکل  ضد انقلابی و تروریستی است روی آورده است. این امر در تمامی ابعاد از پهنه درون تشکیلات تا حامیان و همسویان سیاسی همچون شورای کرایه ای ملی مقاومت و هواداران تا بقیه … Continue reading

  قسمت دوم: نگاهی خالی از ترس به تروریسم بقلم داود ارشد لینک به قسمت اول ترور تعریف ترور ترور در زبان فرانسه، به معنای دهشت و دهشت افکنی است. در لغتنامه دهخدا آمده‌است: «ترور مأخوذ از Terreur و به معنای قتل سیاسی به وسیله اسلحه در فارسی متداول شده‌است این کلمه در فرانسه به معنای وحشت و خوف آمده و حکومت ترور هم اصول حکومت انقلابی است که پس از سقوط ژیروندن‌ها (از ۳۱ مه ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴م) در فرانسه مستقر گردید و … Continue reading

دیدار با لابی فرقه رجوی در فرانسه روز گذشته هیئتی از طرف جنبش نه به تروریسم و فرقه ها با شرکت آقایان حسین نژاد و ارشد دیداری در پاریس با آقای علی المرعبی سیاستمدار و از شخصیتهای ناسیونالیست ناصریست لبنانی مقیم فرانسه و لابی سابق فرقۀ رجوی در فرانسه توسط قربانعلی حسین نژاد و آقای داوود ارشد  از اعضا و مسئولان قدیمی جدا شده از فرقۀ رجوی صورت گرفت که هر دو طرف آنرا بسیار مفید و موثر خواندند. آقای … Continue reading

عالیجناب شهردار پاریس بمناسبت اینکه باردیگر مریم رجوی بافریب و نیرنگ تعدادی را از اطراف جهان در روز شنبه 27فوریه 2016 جمع میکند که به آنها به دروغ خود را مدافع حقوق زنان، دمکراسی و آزادی معرفی کند، درست زمانیکه مریم و مسعود رجوی از زنان بعنوان بردگان جنسی استفاده میکنند. باعث بسی تاسف است که، زمانیکه دولت فرانسه شناخت روشنی از ماهیت تروریستی سازمان مجاهدین دارد. و فرانسه یکی از اهداف هم تروریستی این سازمان بود زمانیکه در سال … Continue reading

سرکار خانم آزا هیکل باعث بسی تاسف است که یک نویسنده و روشنفکر زن مصری توسط خانم مریم رجوی فریب داده شده تا در کنفرانس او شرکت کند. احتمالا سوال خواهید کرد این سخنان کیست، جهت اطلاع اینکه بنده یکی از کسانی هستم که برای سی سال فریب مریم رجوی و همسرش مسعود رجوی را خورده و به کار فریب افرادی مانند شما جهت شرکت دادنشان در جلسات اینگونه مریم رجوی مشغول بوده ام. ….. اگر مایل باشید بیشتر بدانید … Continue reading

هموطنان خانم مریم رجوی مدیر حرمسرای آقای مسعود رجوی روز آینده شنبه 27 فوریه 2016 در پاریس سالن گراند آرک کنفرانس زنان و  آزادی زنان را برگزار میکند. از ایشان باید سوال کرد آیا در این جلسه به زنان خواهید گفت که اگر میخواهند از قید و بندها رها شوند باید وارد حرمسرای مسعود رجوی شوند.   جای سوال دارد که مریم رجوی که از مصر، مراکش، آلبانی، فرانسه ، آمریکا، عربستان، و سراسر جهان زنان را با هزینه کردن سرسام آوربه … Continue reading

 به بهانه سالگرد انقلاب ایران در 1357 بقلم: داود ا رشد پیشگفتار   برتراندراسل میگوید: ایمان آوردن راحت تر از فکر کردن است، از این رو تعداد مومنان بسیار بیشتر از متفکرین است. زیگموند فروید معتقد است که تابوها کهن‌ترین مجموعهٔ قوانین بشری‌اند و اقدامات منع ‌شده در تابوها و قوانین اقداماتی هستند که بسیاری از انسان‌ها تمایل طبیعی به انجام ‌دادن آنها دارند. تابوها در آغاز از ممنوع شدن تمنیات و اعمال غریزی ــ ممنوعیت‌هایی که نسل پیشین انسان‌های … Continue reading

 دسترسی به قسمت اول http://nototerrorism-cults.com/?p=4932 دسترسی به قسمت دوم http://nototerrorism-cults.com/?p=4958 ——————— قسمت آخر: داود ارشد دفاع سعید جمالی از مسعود رجوی و جنایات و خیانتهایش، آشکارتر از همیشه وقتی ظاهر میشود که: میخواهد مسئول هرآنچه بر سر کل جنبش،  مردم ایران و منافع مردم آن، تمامی متحدین سیاسی و مجاهدین، توسط رجوی آورده شده است را نه مسعود رجوی  بلکه خود مجاهدین جلوه دهد. ایشان میفرمایند که اولا: بیشترین صدمه به مردم ایران رسیده، درست. ثانیا: ما بیشتر مسئول بودیم تا … Continue reading

روزگار غریبی است…….. و همه بریدگان و شرمندگان، شکنجه گران مدعی شدند و امثال محمد حسین توتونچیان ها و …. که توان ادامه کار در اشرف را نداشتند و با توبه نامه های متعدد به اروپا آمدند. برای بار دوم اینبار توسط اژدهای مار بردوش بصورت تواب اما باز هم علیه مجاهدین  بکار گرفته شدند و میشوند.   داود ارشد آنچه ما در صحنه سیاسی سایت هاییکه در خارج کشور که خود را منتسب به «مخالف و منتقد این و … Continue reading